Hem / Utbildning/Folkbildning / Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar

Vad behöver ni för utbildning? Vi skräddarsyr utbildningar för just din förening, men har också ett antal kurser som återkommer årligen och täcker in ett grundbehov. Kolla igenom utbudet här nedan och kontakta sedan din idrottskonsulent om du vill diskutera och/eller boka in ett utbildningsupplägg för din förening.

Föreningskunskap och administration/IT

Tryggare styrelseuppdrag (ca 3 timmar)

Vad innebär det att sitta i en styrelse? Den här kursen ger grundläggande utbildning i:

 • Förväntningar på en styrelseledamot
 • Vad ni har att rätta er efter
 • Vad som styr en förening
 • Styrelsens ansvar
 • Idrottens organisation
 • Svensk idrott - Världens bästa

Valberedningens arbete (ca 3 timmar)

På denna kurs får du som är föreningsledare bland annat kunskap i vad som kan tänkas styra och påverka uppdraget. Dessutom beskrivs arbetsgången för en valberedning under ett år - vad behöver göras och när?

Processarbete

För att stärka strukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en lämplig arbetsform. Då leder en av RF-SISU Värmlands processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan. 

Ta kontakt med föreningens idrottskonsulent och gå igenom just din förenings behov

För dig som kanslist

Under vår och höst brukar vi försöka erbjuda nätverksträffar för dig som är anställd i en idrottsförening. Dessa träffar ger en möjlighet att förvärva ny kunskap och få aktuell information från RF-SISU Värmland men framförallt ett erfarenhetsutbyte och nätverkande med kollegor som har samma arbetsuppgifter men med både olika idrotter, kunskap och erfarenheter. 

IdrottOnline (ca 1-3 timmar)

RF-SISU Värmland erbjuder support och utbildning inom IdrottOnline och hjälper föreningar att få bättre kunskaper. Det kan göras via telefon, e-post, föreningsbesök eller vid våra lokala workshop-tillfällen.

Kontakta er idrottskonsulent eller Patrik Norlin direkt för personlig hjälp.

 

Ledarskap och tränarskap

Ny som idrottsledare (ca 3 timmar)

Detta är en utbildning som inriktad på att ge en grund att ta med sig i sitt ledarskap. Vi går igenom, provar och ger tips om vad du kan tänka på i olika situationer som ledare för ett gäng glada och aktiva barn. Utbildningen vänder sig framförallt till nya ledare inom idrotten.

Grundutbildning för tränare (ca 20-30 timmar)

Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt tränaruppdrag, bland annat grundläggande kunskaper i ledarskap och träningslära samt viktiga utgångspunkter för att skapa en utvecklande och inspirerande idrottsmiljö där idrottare har roligt, mår bra och får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Denna utbildning genomförs i ett varierat lärande där du genomför en hel del av utbildningen på egen hand via denna utbildningswebb, när och var det passar dig bäst. Utbildningen består dessutom en fysisk träff där du får möjlighet att diskutera innehållet och utbyta erfarenheter tillsammans med andra, samt ta emot en mängd praktiska övningstips. Kursen genomförs både digitalt och fysiskt.

Här kan du läsa mer om kursen.

Fortsättningsutbildning för tränare

Fortsättningsutbildning för tränare är steget efter Grundutbildningen, denna utbildning är fortfarande under konstruktion och kommer att släppas under hösten 2020.

Trygg idrott (ca 3 timmar)

En trygg idrottsmiljö borde vara en självklarhet för alla inom idrottsrörelsen, men tyvärr vet vi idag att allt för många barn och unga upplever sin idrottsmiljö som allt annat än trygg och säker. 9 av 10 barn i Sverige är någon gång under sin uppväxt medlem i en idrottsförening, och vi måste tillsammans arbeta för att ge alla dessa barn en god upplevelse av sitt idrottande. Idrottsrörelsen har tillsammans beslutat om att anta vissa förändringar som ska skapa ännu bättre förutsättningar för en trygg idrott för alla, vilket även är en viktig förutsättning när barnkonventionen blev lag 1 januari 2020.

Kontakta Malin Elfman - Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott hos RF-SISU Värmland för att veta mer om Trygg idrott.

Hur leder vi barn med särskilda behov? (ca 3 timmar)

Hur kan strategier för att möta barn och ungdomar med ADHD och andra diagnoser bli en framgångsfaktor för ett avstressat ledarskap? Utbildningen ger en inblick i delar som omfattas av strategier för ett välfungerat ledarskap för de som möter unga med NPF*. Dessa strategier som är väl fungerande för alla som möter unga  gällande kommunikation och förståelse kommer att vara till nytta i ditt framtida ledarskap. 

*(NPF, även kallat neuropsykiatriska diagnoser eller vardagligt bokstavsdiagnoser) är i Sverige en vanlig samlingsbenämning på ett antal psykiatriska diagnoser som vanligen ställs under barndomsåren. Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan bland annat ha svårigheter med socialt samspel samt även ha koncentrations- och inlärningssvårigheter

Föräldrautbildning (ca 3 timmar)

En idrottsförälder och en tränare spelar tillsammans en ovärdelig roll i att hjälpa barn att få en positiv upplevelse av sin idrott. Som idrottsförälder ställs du ibland inför komplexa situationer och problem. 

Denna föräldrautbildning ger dig kunskap och verktyg till hur du som förälder kan stötta ditt barn i sitt idrottande. Vi diskuterar bland annat vad vi/du vill att barnet ska få ut av idrotten, hur en bra förälder beter sig på läktaren, i omklädningsrummet och runt matbordet hemma. 

 

Utbildningar för aktiva

Värdegrundsutbildning (ca 1-2 timmar)

Vill ni att vi kommer ut till er förening/ert lag och pratar om värdegrunder, hur man är en bra kompis och vilket klimat man vill ska råda i gruppen.

Teambuilding (ca 1-2 timmar)

Här varvar våra utbildare lite värdegrundsprat med mer praktiska samarbetsövningar.

Schyst snack (3x45 minuter)

Vill din förening öka jämställdhet, riva "machoväggen" och förbättra snacket i omklädningsrummet? Ta hjälp av RF-SISU Värmlands utbildningsteam "Schyst snack".

I januari 2018 lanserade vi tillsammans med Region Värmland, Schyst idrott – en handbok som hjälper idrottsföreningar att kommunicera så att alla känner sig välkomna och inkluderade.

Nu tar RF-SISU Värmland nästa steg i satsningen för ett mer inkluderande föreningsliv. Under namnet Schyst Snack har vi skapat ett utbildningsteam som ska ut till föreningarna och utbilda unga idrottare i normer, jämställdhet och machokultur.

Målet är att tidigt bidra till att få bort den machokultur som kan finnas i våra omklädningsrum. Idrotten ska vara en trygg plats för alla.

FAKTA: Schyst snack

 • Schyst snack är en trestegsutbildning som bygger på materialet Schyst idrott.
 • Utbildningen består av tre träffar á 45 minuter där RF-SISU Värmlands utbildare besöker förening/lag och håller i samtal och övningar om normer, jämställdhet och machokultur. De manliga och kvinnliga föreläsarna, som har sina rötter i den värmländska idrotten, delar också med sig av sina egna erfarenheter.
 • Prioriterad målgrupp är killar och tjejer i åldrarna 13-16 år. Men utbildningsinnehållet kan även anpassas för yngre målgrupper.

 

Idrott och hälsa

Idrottsskador (ca 3 timmar)

Den här kursen innefattar akut omhändertagande av de vanligaste skadorna inom idrotten. Hur du tar hand om dem direkt och hur återgång till idrott kan se ut. Hur gör vi för att våra idrottare inte ska bli skadade igen?

Tejpkurs (ca 3 timmar)

Denna kurs berör både tejpning med vanlig sporttejp och kinesiologitejp. 

Rätt använd kan tejpning bidra till att förbättra rehabiliteringen efter en skada och du kan börja träna tidigare utan att skaderisken ökar. Genom den här kursen får du lära dig hur man jobbar med idrottstejpning på ett enkelt och funktionellt sätt.

Knäkontroll (ca 3 timmar)

Utbildningen vänder sig främst till lagbollidrotter, men passar också bra för andra idrotter som har problem med knäskador. Knäskador är en av de allra vanligaste skadorna vid idrott. Antalet knäskador hos idrottsungdomar och framförallt hos flickor ökar. Denna utbildning ger dig tips på hur du kan förebygga knäproblem.

Kosttillskott och antidoping (ca 3 timmar)

Denna föreläsning belyser doping som ett samhällsproblem. Riksidrottsförbundet avråder dessutom bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Många preparat på marklnaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser.

Vaccinera klubben mot doping

Genom utbildningen Vaccinera klubben skapar din förening en egen handlingsplan för antidopingarbetet. Förutom de förebyggande åtgärderna får föreningen beredskap att hantera dopingfall i praktiken. 

Läs mer om Vaccinera klubben på vår sida om antidoping

Hjärt- och lungräddning (HLR) (ca 3 timmar)

Utbildningen ger en grundläggande kunskap i hur man i ett akut skede kan ge livsuppehållande hjärt- och lungräddning. Vi går även igenom stabilt sidoläge, luftvägsstopp och hjärtstartare.

Barn-HLR (ca 2 timmar)

Som förälder eller ledare för barn- och ungdomar i ålder 1 år till pubertet bör man ha kunskap om vad man gör i en akutsituation, till exempel om ett barn blir medvetslöst eller sätter i halsen.

På denna kurs går vi igenom

 • Hjärt-lungräddning på barn
 • Stabilt sidoläga
 • Luftvägsstopp

Kost- och näringslära (ca 3 timmar)

För den som idrottar är det lika viktigt att äta rätt som att träna rätt. Denna utbildning gör tips och råd på vad man kan äta före, under och efter träningen.