Introduktionsutbildning för tränare

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Denna introduktionsutbildning är en webbaserad utbildning som ger en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten, men också inspiration till ett spännande och viktigt uppdrag.

Att vara tränare och ledare inom idrotten är ett viktigt uppdrag. I denna utbildning ges ett första steg in i tränarrollen och vad den innebär. Dessutom ges konkreta tips kring ledarskap och träning- en bra start i tränarskapet helt enkelt!

Fakta om introduktionsutbildning för tränare

  • Den är webb- och mobilanpassad.
  • Den är uppbyggd i tre olika delar.
  • Den tar cirka 2-3 timmar att genomföra.
  • Du gör den när du själv vill, i din egen takt.
  • Den är kostnadsfri.

Till utbildningen finns ett samtalsunderlag. Det hjälper er om ni i föreningen är fler tränare som vill jobba vidare tillsammans utifrån webbens innehåll.

Introduktionsutbildning för tränare innehåller

  • Du och ditt sammanhang inom svensk idrott.
  • Du och ditt ledarskap.
  • Du och träningen.
  • En första övningsbank att använda i din roll som tränare.

Gå till introduktionsutbildning för tränare

Sidan publicerades: 7 december 2022

Kontakt

Malin Elfman

Idrottskonsulent och kontaktperson barn- och ungdomsidrott

010-476 47 22

Kontaktperson: Barn- och ungdomsidrott, Elitidrott, Evenemangsutveckling, Konferens Idrott och mångfald, Kurser och utbildningar, Samsyn Värmland