Logotyp

Välkommen till RF-SISU Småland!

RF-SISU Småland är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, som utvecklar och stödjer idrotten i Småland.

Idrottsklivet syftar till att stärka idrottens närvaro i utsatta områden och erbjuda fler barn och unga en meningsfull fritid. Målet är att öka barn och ungas deltagande i föreningsidrott och antalet idrottsledare.

Aktuellt

20 maj 2024 15:30

Gripenbergs BK arbetar för ett bättre matchklimat

Sedan tre år tillbaka arbetar Gripenbergs BK för ett bättre matchklimat. Genom att involvera föräldrar som matchvärdar och utbilda både barn och vuxna, skapar klubben en inkluderande och trivsam tävlings- och träningsmiljö.

Kalender

27 maj 18:00

Tejpning vid idrottsskador & rehab, Växjö

Tejpning används för behandling av idrottsskador eller för att undvika att nya skador uppstår i tex en tidigare skadad led. Kursen belyser färdigheter som krävs för att förebyygga och kunna hantera tejpning vi…

I fokus

I fokus