Hem / Aktuella ämnen inom idrotten

Aktuella ämnen inom idrotten

Idrotten är en viktig del av samhället och precis som den omgivande miljön påverkar oss kan vi inom idrotten också påverka vår omgivning. Här har vi samlat några av de ämnen som berör oss just nu, välj ämne här eller något helt annat – en podd, ett debattinlägg, eller något annat som berör er och samtala i föreningen om egna reflektioner, erfarenheter och hur ni påverkas i föreningen. Regelbundna erfarenhetsutbyten och aktiva samtal är det bästa verktyget för utveckling i er förening.

Rapportera som lärgrupp och kontakta er idrottskonsulent för att bolla idéer om hur ni kan gå vidare med utvecklingsarbetet i er förening.

Det behövs minst 3 deltagare som genomför utbildningen i lärgrupp dvs. 3x45 minuter och registreras i IdrottOnline.

Här finns en manual för hur du registrerar utbildningstillfällen i IdrottOnline.

Foto Nils jakobsson bildbyrån.jpg

Föräldrautbildning

Som vuxen närstående är du den som skapar förutsättningar för ditt barns idrottande, du är en förebild och en av de personer som barnet helst av allt vill bli bekräftad av. Att stå nära ett barn eller en ungdom är ett privilegie med ett stort ansvar att alltid agera utifrån barnens bästa.

Mat och idrott.png

Mat och idrott

Grundläggande föreläsning om mat och idrott, vad som är bra att tänka på och varför.

lunch med leif.jpg

Lunch med Leif

Goda samtal kring olika ämnen ger ökad kunskap och inspiration till tränare, ledare, styrelseledamöter och andra intresserade som vill utveckla sin verksamhet för att fler barn, ungdomar och äldre ska kunna och vilja idrotta så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt! 

RF04.jpg

Rörelseförståelse

Med en god rörelseförståelse kommer du och din aktiva vilja, våga och kunna vara aktiva hela livet. En god rörelseförståelse gör att det både är roligare att röra på sig och lättare att utvecklas inom sin idrott. Ju fler rörelser, underlag och utrustningar vi kan behärska – desto mer sannolikt är det att vi vågar prova nytt och utveckla både motivation och självförtroende.

jämställdhet.jpg

Jämställdhet och idrott

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Det gynnar inte demokratin, rättvisan, effektiviteten och utvecklingen att i första hand premiera ena halvan av befolkningen.

Arne Forsell (2).jpg

Inkludering inom idrotten

Framtidens idrott ska vara nyfiken och inspireras av förändringarna som sker i samhället. Det måste gå att idrotta på fler olika sätt. Trenden är nämligen att människor lever mer och mer olika liv. Våra föreningar måste bli bättre på att möta människors olika behov så att fler känner sig välkomna på sina villkor.

BB190213ZV019.jpg

Strategi 2025

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Gå igenom utbildningssidan och reflektera över innehållet tillsammans.

Vaccinera klubben

Vaccinera klubben mot doping är ett upplägg för idrottsföreningar att göra en egen plan för antidoping, både förebyggande och akut. Kunskap förebygger doping. Alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna. Därför bör du se till att din förening informerar dig och övriga idrottsutövare om vad som gäller.

Rena vinnare

E-utbildningen Ren vinnare riktar sig särskilt till idrottsutövare men också till stödpersonal. Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra Ren vinnare tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år.

KRISTER ANDERSSON fist bump.jpg

Antidopingsnack

Antidopingsnack är en handledning för tränare och ledare att stödja sig mot när man ska prata antidoping med sina aktiva. Upplägget är tänkt passa såväl ungdomar från 15 år som vuxna. Man går tillsammans igenom fem områden.

BB191022ZW011.jpg

Här pågår föreningsidrott

Det här är en podcast med fokus på föreningsidrott. Vi träffar experter, förebilder, ledare och barn för att ge kunskap och inspiration till idrottsföreningar som vill utveckla sin förening så att fler barn, ungdomar och äldre vill idrotta så länge som möjligt i så bra verksamhet som möjligt!

BB201022ZA005.jpg

Svensk idrott i förening

Sport för barn är olika i olika länder. Sport i Sverige kallas också för idrott. Idrott kan vara en fantastisk möjlighet för den som är ny i Sverige - både för barn och föräldrar. Den här filmen berättar om svensk barnidrott och hur den kan ge barn och föräldrar en bra start och möjlighet att lära mer om Sverige och träffa andra barn och vuxna.

idrottenshimmelochhelvete800.jpg 

Idrottens Himmel och helvete

Idrottsrörelsen har över tre miljoner medlemmar och är Sveriges största folkrörelse. Hur vi leder och fostrar barn och unga inom idrotten gör skillnad i vårt samhälle. Serien Idrottens Himmel och Helvete granskar och belyser problematik som både de som idrottar och de som leder idrott ställs inför.