Tillgång till idrottsanläggningar

Sidan uppdaterades: 12 december 2022

Resurser och planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer

Kommunerna har sedan länge tagit ett stort ansvar för anläggningar och miljöer inom fritidssektorn. Men på många håll idag svarar inte tillgången upp mot idrottens behov. Därför behövs mer ekonomiska resurser på området och en samhällsplanering där ytor för idrott kommer in i planprocesserna i ett tidigt skede.

Om kommunerna kan säkerställa en god anläggningsförsörjning både på kort och lång sikt skapas förutsättningar för fler att hålla på med idrott, att röra på sig och att leva aktiva hälsosamma liv.

RF-SISU Västra Götaland anser:
Kommunerna är den samhällsaktör som ger mest ekonomiskt stöd till idrotten – stor del av stödet består i att tillhandahålla lokaler med subventionerad taxa. Investeringar i form av sporthallar, bollplaner och andra aktivitetsytor behöver även fortsatt vara ett ansvar för kommunerna, även om det är önskvärt att andra aktörer från offentlig, privat eller idéburen sektor kan vara med och dela mer på ansvaret.

Föreningar ska aldrig behöva säga nej till barn och unga, eller ställa dem i kö, på grund av att det saknas plats för idrott!

Sidan publicerades: 22 november 2022