Intressepolitik

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Politiskt påverkansarbete är ett verktyg för att skapa förutsättningar så att idrottsrörelsen kan nå sina mål. På områden där föreningslivet inte själv äger beslutanderätt, eller saknar kraften att åstadkomma resultat på egen hand, behövs insatserna som mest.

RF-SISU Västra Götaland företräder idrottsrörelsen gentemot region, kommuner och övriga organisationer. Vi leder idrottsrörelsens intressepolitiska arbete i Västra Götaland, bland annat genom att påvisa idrottens samhällsnytta samt att ställa krav på beslutsfattare mot bakgrund av fakta.

Att idrotta, vara aktiv, känna gemenskap och ha roligt i förening har ett egenvärde i sig, samtidigt som verksamheten på en rad olika sätt bidrar med goda effekter på både människa och samhälle! Det är kärnan i vårt budskap till de politiker och myndighetspersoner vi möter.

Vårt intressepolitiska arbete utgår från Strategi 2025 – innehållande idrottsrörelsens gemensamma mål – samt Riksidrottsförbundets (RF) intressepolitiska program.

Aktuellt - Energieffektivisering

Det rådande omvärldsläget, stora påfrestningar på energimarknaden och elkostnader som skjuter i höjden påverkar även idrottsföreningar i Sverige. Särskilt utsatta är de som äger och/eller driftar egna anläggningar. Vissa föreningar är i stort behov av stöd för att klara sin ekonomi och verksamhet, men alla inom idrottsrörelsen kan göra något för att bidra till minskad elanvändning i samhället.

På RF:s webbplats finns konkreta tips för att sänka energiförbrukningen

Mandatperioden 2023-2026

Den 11 september 2022 hölls det val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner. Valresultatet ligger till grund för vilka partier och politiker som tar plats i beslutande organ på olika nivåer under mandatperioden 2023-2026. Under den tiden kommer många frågor och ärenden med betydelse för idrotten att avgöras.

Läs mer om RF-SISU Västra Götalands prioriterade frågor

Intressepolitik hos Riksidrottsförbundet (RF)

På RF:s webb kan du läsa mer om det intressepolitiska arbetet och prioriterade frågor. Där hittar du även det intressepolitiska programmet

Läs mer om intressepolitik på RF:s webbplats

Idrottens förändringsarbete Strategi 2025

Idrottsrörelsen har påbörjat en förändringsresa mot 2025, kallad Strategi 2025. Målen om livslångt idrottande i förening kräver att idrottsföreningar klarar av att både utveckla elit och erbjuda bredd- och motionsidrott – och att se att dessa hänger ihop. Ett helt liv med idrott ger ett starkare Sverige. Men för att klara av detta behöver vi stöd.

Läs mer om Strategi 2025 på RF:s webbplats

Sidan publicerades: 17 oktober 2022

KONTAKT

IDROTTENS SAMHÄLLSNYTTA