Viktiga frågor för idrotten

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

Den 11 september 2022 hölls val till Sveriges riksdag, regioner och kommuner – val som alla påverkar idrottsrörelsen i Västra Götaland.

RF-SISU Västra Götaland är partipolitiskt neutralt, men som företrädare för idrottsrörelsen på regional och lokal nivå driver vi politiska frågor av betydelse för idrotten. Det intressepolitiska arbetet inriktas mot sakområden där idrotten inte klarar att nå sina mål på egen hand – där det behövs stöd eller vissa beslut från andra aktörer.

Kommunerna har stor inverkan på föreningslivets förutsättningar och därför tillhör kommunpolitiker och tjänstemän den viktigaste målgruppen i vårt relationsbyggande arbete. Regionen, andra myndigheter och näringslivet har också stor betydelse.

Distriktet rymmer allt från landsbygdskommuner till storstad. Oavsett var man befinner sig har föreningarnas kärnverksamhet ett stort egenvärde för de som är aktiva och engagerade. Som en del av det civila samhället kan idrotten också bidra till en positiv lokal och regional utveckling i hela Västra Götaland. Men då krävs att föreningarna ges rätt förutsättningar.

Under mandatperioden 2023-2026 vill RF-SISU Västra Götaland särskilt lyfta tre frågor som vi anser är de viktigaste för idrottsrörelsen som helhet. Vi efterfrågar beslut från politiken för att möta de behov som finns och för att förbättra föreningarnas förutsättningar.

Stärkt föreningsstöd – för återstart, återhämtning och utveckling
Läs mer om att hantera följdverkningarna av coronapandemin

Tillgång till idrottsanläggningar
Läs mer om resurser och planering för fler och bättre anläggningar och idrottsmiljöer

Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsa och inkludering
Läs mer om särskilda satsningar till områden/grupper med lågt deltagande i idrott

Sidan publicerades: 22 november 2022

KONTAKT

IDROTTENS SAMHÄLLSNYTTA

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET

Riksidrottsförbundet företräder den svenska idrottsrörelsen på nationell nivå.