Så arbetar vi med jämställdhet

Sidan uppdaterades: 9 februari 2024

RF-SISU Västra Götaland fokuserar på att, tillsammans med föreningar och förbund, bryta upp gamla strukturer och därmed forma en mer jämställd idrottsrörelse i Västra Götaland. Vi finns här för att inspirera och stödja föreningar och förbund i det gemensamma arbetet.

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Vi vill att flickor och pojkar, kvinnor och män i Västra Götaland ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden.

En jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande mycket av manliga normer och maktstrukturer.

Hur kan vi prata om jämställdhet?

Ibland kanske det inte är helt enkelt att veta hur man ska börja arbeta med jämställdhet, ska vi prata machokultur eller ska vi lägga fokus på att rekrytera 50/50 till styrelsen? Jämställd förening är ett material som ni i föreningen på ett enkelt sätt kan använda kring frågan om jämställdhet.

Här hitta ni materialet Jämställd förening

Verktyg och stöd för en jämställd idrott

Trygg och inkluderande idrott
Riksidrottsförbundet har skapat kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott. Den är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att arbeta med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Jämställdhetsanalysen
Ett bra sätt att komma i gång kan vara att sätta sig ner i styrelsen och ta fram ett nuläge, var står vi nu när det kommer till jämställdhet? Då kan det vara lättare att veta i vilken ände man ska börja och vad man ska fokusera på. Genomför ett arbete med det här analysverktyget tillsammans med styrelsen. Det tar cirka 2 timmar och efter det har ni en bra bild av just ert nuläge!

Läs mer om Jämställdhetsanalysen

Checklista
För att se över hur din förening ligger till med jämställdhetsarbetet i jämförelse till idrottens jämställdhetsmål kan ni ladda ner vår checklista.

Ladda ner checklista Pdf, 140 kB.

Jämställd kommunikation
En viktig del i arbetet med jämställdhet är att se över hur man som föreningen kommunicerar. Får tjejer och killar lika mycket uppmärksamhet? Rapporterar vi om våra flickor och pojkars verksamhet lika mycket? Vi har tagit fram en presentation om Jämställdhet som med fördel kan gås igenom med stöd av din idrottskonsulent. Syftet är att öka kunskapen kring hur man kan använda och nyttja sin kommunikation på ett mer jämställt sätt.

Ladda ner presentationen om Jämställd kommunikation Powerpoint, 14 MB.

Utbildningar

In or outside the box
En utbildning som RF-SISU Västra Götaland har skapat. Det är ett samtalsmaterial på 3 gånger 45 minuter med syfte att bidra till respekt och schysst kultur. Det riktar sig till träningsgrupper mellan 11-19 år som eftersträvar sunda värderingar.

Läs mer om utbildningen In or outside the box

Webbutbildning Fifty Fifty
Utbildningen Fifty/Fifty riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är öppen och kostnadsfri att genomföra för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Läs mer om webbutbildningen Fifty/Fifty

Lyssna på poddavsnitt om jämställdhet:

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

KONTAKT