En mer välkomnande och inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 22 februari 2024

RF-SISU Västergötland arbetar med olika insatser inom inkluderingsarbetet. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med möjligheter för att arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

Arbetet med inkludering är ständigt aktuellt och pågående och en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Just nu utgör "En inkluderande idrott för alla" en av fem utvecklingsresor i idrottsrörelsens pågående arbete inom ramen för Strategi 2025.

Jobba vidare med inkluderande idrott

Riksidrottsförbundet (RF) har skapat kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott. Den är fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Sidan publicerades: 15 november 2022

KONTAKT