Parasport

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023

I Sverige lever många barn, unga och vuxna med olika typer av funktionsnedsättningar. Alltför få finns med i idrottens gemenskap och idrottsrörelsen behöver göra mer för att göra det möjligt för fler att vara med.

Svenska Parasportförbundet organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning inom 12 olika idrotter. Inom verksamheten finns det, precis som i nästan alla idrottsföreningar i Sverige, även personer med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Parasportförbundet är även ett kompetensstöd inom parasport för andra specialidrottsförbund som är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Idrott för personer med hörselnedsättning organiseras av Svenska Dövsportförbundet.

Just nu är Parasport Sverige och den svenska idrottsrörelsen inne i en spännande inkluderingsprocess. Flera specialidrottsförbund (SF), exempelvis Ridsportsförbundet, Golfförbundet och Curlingförbundet har redan i dag parasport inom sitt förbund. Och fler specialförbund tar nu över ansvaret för parasporten inom sin idrott.

Lista med alla paraidrotter på Parasport Sveriges webbplats

Hur ser det ut i din förening?

Vi behöver sänka trösklarna och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra att delta i idrott. Fundera på hur det ser ut i din förening.

  • Vilken kunskap har ni om funktionsnormer och idrott för personer med funktionsnedsättningar/Parasport?
  • Har ni ett aktivt arbete med idrott för personer med funktionsnedsättningar?
  • Vad finns det för möjligheter att utveckla din förening för att välkomna, rekrytera och integrera personer med funktionsnedsättningar?
  • Vilka förebilder finns som kan inspirera fler personer med funktionsnedsättning att delta i idrott?
  • Hur kan ni med enkla medel anpassa era lokaler och träningar för att passa fler?
  • Har du själv haft svårt att delta i någon aktivitet på grund av fysiska eller psykiska begränsningar? Hur kändes det?

Stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Genom Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer kan idrottsföreningar söka stöd till utrustning för parasport. Syftet med stödet är att öka tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning.

Parasportveckan

Varje år, vecka 37, är vi på RF-SISU Västmanland med och arrangerar Parasportveckan tillsammns med ett flertal parasportdistrikt samt RF-SISU distrikten Stockholm, Uppland och Sörmland.

Sidan publicerades: 25 november 2022

Kontakt

Anna Iderbring Johansson

Idrottskonsulent

010-476 48 32

Akademisk idrott, cricket, cheerleading, danssport, dövidrott, gymnastik, parasport, konståkning, orientering, skidor, skidskytte, skolidrott, skridsko, volleyboll, draghundssport.
Idrott för personer med funktionsnedsättning