Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västmanland arbetar för en välkomnande och inkluderande idrottsrörelse där alla har samma möjlighet att forma sitt deltagande och känna sig trygga.

Vi arbetar med olika insatser inom inkluderingsarbetet, där vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas.

Inkluderingskollen

Vill ni veta på vilken tröskel som är högst in i er förening och påbörja resan mot en mer inkluderande idrott? inkluderingskollen.se är en webbplats framtagen av RF-SISU Västmanland där ni som förening kan ta del av tips, utbildningsmaterial och kontakter som hjälper er på vägen mot en mer inkluderande förening. Här kan ni med hjälp av ett självskattningsverktyg identifiera nuläget i er förening och påbörja processen mot ett mer strukturerat och hållbart inkluderingsarbete. Vi stöttar er längs vägen!

På sajten finns även filmer och frågor som kan användas som samtalsunderlag tillsammans med tränare, ledare, aktiva, styrelse och föräldrar i föreningen.

Hbtq/sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck

Inkludering handlar om att du som finns eller vill finnas i vår verksamhet ska känna dig välkommen. RF-SISU Västmanland arbetar för att skapa en idrott utan trakasserier och diskriminering och för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning och/eller könsidentitet. För att nå dit behöver vi jobba med att förändra normer och jargonger som råder inom idrotten.

Vill er förening arbeta för att bli mer inkluderande? Vi hjälper er igång med arbetet för att främja så att fler känner sig välkomna och trygga inom idrotten.

Jämställdhet

Jämställdhet inom idrotten är en fråga om demokrati, resurser och intressen. Riksidrottsförbundet vill att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Läs mer om vårt arbete för en jämställd idrott.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Kontakt

Frida Storm Nilsdotter

Idrottskonsulent

010-476 48 12

Inkludering
Utbildare: rörelseförståelse och grundutbildning för tränare

Kontakt

Hanna Koivisto

Idrottskonsulent

010-476 48 03

Bridge (MO), schack (MO), fotboll.
Inkludering