Inkluderande och jämställd idrott

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder för ett livslångt idrottande. Alla ska ha samma möjlighet att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen i Västernorrland. Kontakta oss om du vill vara med och skapa en mer inkluderande västernorrländsk idrottsrörelse.