HBTQI och idrott

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

HBTQI är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. För oss på RF-SISU Västernorrland är det viktigt att alla ska känna sig välkomna i idrottsrörelsen.

Genom att använda regnbågssymboler, bland annat i våra regnbågsbindlar, och delta i Prideparader vill vi uttrycka öppenhet och mångfald.

Runt om i Sverige deltar föreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund i Prideparader under parollen ”Idrotten gör Sverige starkare”.

Könsidentitet och transinkludering i idrottsrörelsens beslutande rum

En anvisning till RF-stadgarna möjliggör för specialidrottsförbunden att välja könsidentitet som utgångspunkt i tillsättning av styrelse och valberedning, istället för juridiskt kön, när de ska uppfylla stadgekraven på könssammansättning.

Anvisningen ska öka möjligheter för transpersoner att vara delaktiga och utöva inflytande i idrottsrörelsens beslutande rum.

Läs mer om RF:s samarbete med RFSL och specialidrottsförbund för en transinkluderande idrott – Idrott för alla kroppar.

RF-SISU Västernorrlands styrelse och distriktsidrottschef deltog i Pridefestivalen i Sundsvall 2022

Örjan Lindström, Elisabeth Byström och Lars-Erik Återgård representerade RF-SISU Västernorrland i Sundsvalls Pridefestival 2022. Foto: Li L'Estrade

Sidan publicerades: 7 december 2022

Kontakt

Håkan Melker

Idrottskonsulent

0104764903

Kontaktperson för anläggnings- och inkluderingsfrågor