En grupp barn som leker på en hög med stenar på en skolgård

Rörelsesatsningar i Västerbotten

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

I Västerbotten görs många satsningar för att främja rörelserikedom i samhället – och därigenom en jämlik folkhälsa. Här kan du läsa mer om dessa satsningar.

Rörelsesatsningen i skolan

Med rörelsesatsningen i skolan vill vi skapa miljöer som tillåter barnen att använda sin fantasi och som uppmanar till lek och rörelse. Det kan handla om rörelsebanor på skolgården, i skolkorridoren eller rörelserika skolvägar – allt för att få fler barn fysiskt aktiva och på så sätt göra dem mer välmående och ge dem bättre förutsättningar att prestera både i skolan och på fritiden. Läs mer om rörelsesatsningen i skolan.

Idrottens dag

Idrottens dag är framför allt en rolig dag med en massa prova-på-aktiviteter, som syftar till att fler ska få uppleva rörelseglädje. Men det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta, hela livet.

Idrottens dag är ett nationellt koncept som ägs av Riksidrottsförbundet och arrangeras på flera platser i Sverige. I Västerbotten har Idrottens dag framför allt arrangerats i Skellefteå. Läs mer om Idrottens dag.

Change the Game

Genom initiativet Change the Game har frågan om rörelserikedom tydligt hamnat på agendan i Västerbotten. Change the Game startades 2014 av fastighetsbolaget Balticgruppen med syftet att bidra till hållbar, social samhällsutveckling genom rörelserikedom. Change the Game skapar både egna evenemang – varav det största är det årliga evenemang som arrageras i Umeå – och samverkar med en rad andra nationella och internationella aktörer för att sprida kunskap om rörelserikedom till såväl barn och ungdomar som ledare, lärare och föräldrar. RF-SISU Västerbotten är en samverkanspartner till Change the Game. Läs mer om Change the Game.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Om din skola behöver utbildning, tips eller inspiration för mer rörelse på er skola, kontakta Robert Lindberg!