Idrottens dag

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Alla har rätt till ett rörelserikt liv. Därför arrangerar vi årligen Idrottens dag – en rolig dag med aktiviteter för att fler ska upptäcka det härliga med att vara i rörelse. Målet är att fler ska kunna och vilja idrotta, hela livet.

Vad är Idrottens dag?

Idrottens dag är framför allt en rolig dag med en massa prova-på-aktiviteter, som syftar till att fler ska få uppleva rörelseglädje. Men det är också en dag för att höja kunskapen om problemet med stillasittande – ett samhällsproblem som går ut över såväl folkhälsa och samhällsekonomi som individens möjlighet att delta fullt ut i livet. Genom att arrangera Idrottens dag hoppas vi kunna inspirera fler barn till rörelse, samtidigt som det byggs broar och samverkan mellan det lokala föreningslivet och skolor, så att fler hittar till föreningslivet. Läs mer om vikten av ökad fysisk aktivitet och rörelse.

Vill din förening vara med?

Vill din förening ta chansen att representera idrottsrörelsen och bidra med rörelseglädje och kunskap om er idrott och de möjligheter som finns i er förening? Kontakta vår samordnare för Rörelsesatsningen i skolan, Robert Lindberg, för att sätta i gång och planera!

Nationell satsning och en del av European Week of Sports

Riksidrottsförbundet är huvudarrangör av Idrottens dag, tillsammans oss på RF-SISU Västerbotten och övriga RF-SISU-distrikt i Sverige. Idrottens dag har arrangerats runt om i Sverige sedan 2017, både genom publika evenemang och evenemang för skolan. Idrottens dag i skolan är den svenska delen av European School Sport day. Målet är att aktivera skolbarn över hela Europa. Samtliga EU-länder deltar under samma dag och det är en del av EU:s stora satsning European Week of Sports.

Sidan publicerades: 11 november 2022

Mer rörelse

Stillasittande är ett samhällsproblem som går ut över folkhälsa och ekonomi