Normer som hindrar kvinnor från att vara ledare

Sidan uppdaterades: 8 januari 2024

Instruktioner

Detta lärgruppspass beräknas ta cirka en timma och består av:

1. En inspirationsdel, som ni antingen kan ta del av själva innan ni för en gemensam diskussion, eller tar del av tillsammans.

2. En diskussionsdel, med frågor som ni kan utgå från i ert gemensamma samtal. Detta kan göras både fysiskt eller via ett digitalt kommunikationsverktyg. Här hittar ni tips på digitala verktyg.

3. En fördjupningsdel, med möjlighet för gruppen att ytterligare fördjupa sig.

Del 1: Inspiration

Ta del av panelsamtalet nedan.

Normer som hindrar kvinnor från att vara ledare.

Del 2: Diskussion

För en gemensam diskussion, antingen fysiskt eller digitalt, tillsammans med din ledargrupp eller andra ledare i föreningen. Utgå från frågorna:

  • Vad är dina reaktioner på samtalet?
  • Hur ser det ut i er specifika idrott?
  • Hur ser det ut i mitt ledarteam/förening?
  • Identifiera vilka beteenden och/eller strukturer som kan vara problematiska i strävan mot en mer jämställd ledarmiljö i mitt lag/förening?
  • Hur kan jag ändra mitt beteende (gäller både manliga och kvinnliga ledare) för att skapa en mer trivsam miljö för kvinnliga ledare i mitt lag/förening?
  • Vilka spelregler kan vi sätta upp i vårt utvecklingsarbete för en mer jämställd ledarmiljö i mitt lag/förening?

Del 3: Fördjupning

Nedan finns möjlig fördjupning för dig som vill lära dig ännu mer om ledarskap.

Inger Eliasson – Normer som hindrar kvinnor att bli tränare.

Forskningsrapport: Normer som hindrar kvinnor att bli tränare i idrott: En sociokulturell analys av innebandykulturen

Sidan publicerades: 31 oktober 2023