Lärgruppspass för ledare

Sidan uppdaterades: 31 oktober 2023

Här hittar du utvalda lärgruppspass som passar dig som är ledare och din ledargrupp. Passen är sorterade utifrån ämne. Välj det som passar er grupp bäst och börja samtala!

Du, din ledargrupp och ledarskapet

Innehåll: Du som idrottsledare och tränare har en avgörande roll i att skapa en idrottsmiljö där de aktiva trivs, känner sig trygga och får möjlighet att utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar. Genom ditt tränarskap, genom ditt sätt att vara och göra, är du och dina tränarkollegor avgörande för de aktivas upplevelse. Här får ni chans att tillsammans reflektera kring vilka ni vill vara som ledare, hur ert individuella och gemensamma ledarskap ser ut och ur det hänger ihop med föreningens värderingar.

För vem: Ledare för alla åldrar

Kör igång: Starta lärgruppspasset här.

---

Berika träning och aktiviteter med rörelserikedom

Innehåll: Rörelserikedom är ett brett begrepp som handlar om att skapa förmågan, förutsättningarna och viljan att vara fysiskt aktiv – hela livet. Det bygger på en kombination av motivation, självförtroende, kompetens, kunskap och förståelse för rörelser. Tidig utveckling av rörelserikedom är kopplad till såväl framgång i sport som kontinuerlig aktivitet i vardagen senare delar av livet. Med en god rörelserikedom finns ett grundläggande självförtroende att delta i aktiviteter eller sporter, vilket i sin tur föder både lust och ny kompetens. Här får ni chans att tillsammans reflektera kring vad rörelserikedom är och om/hur ni integerar det i era aktiviteter.

För vem: Ledare för alla åldrar

Kör igång: Starta lärgruppspasset här.

---

Skapa inre motivation hos dina deltagare

Motivationen till att träna kommer inifrån. Att tränare och ledare förstår och skapar förutsättningar för att de aktiva ska känna att de idrottar för sin egen skull är därför viktigt. Dessa förutsättningar kan till exempel skapas genom att deltagarna får tid att ge uttryck för sina behov och önskningar eller att de får möjlighet att bidra med tankar och idéer kring träningsplaneringen. Ett idrottande där den aktive kontrolleras av ”ska” och ”måsten” ger dem sämre förutsättningar att nå sin maximala potential och motverkar även ett livslångt intresse. Här får ni chans att tillsammans diskutera ledarskapets påverkan på motivation och vad ni kan göra för att höja motivationen hos era deltagare.

För vem: Ledare för alla åldrar

Kör igång: Starta lärgruppspasset här.

---

Normer som hindrar kvinnor från att vara ledare

Innehåll:

För vem: Ledare för alla åldrar

Kör igång: Starta lärgruppspasset här.

Sidan publicerades: 7 december 2022