Lärgruppspass – lägg ditt egna kunskapspussel

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Här hittar du korta lärgruppspass som kan vara till hjälp för att kicka igång det gemensamma lärandet i er förening. Tänk dig ett pussel, där ni genom att samtala om olika ämnen lägger just ert kunskapspussel, efter gruppens behov.

Idrottsrörelsen är ju så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. Vi vet att en förening som har pågående samtal om frågor som ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, också är en mer välmående förening där medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Det kallar vi folkbildning. Hur kommer ni då igång med folkbildning i er förening? Egentligen är det inte svårare än att ni samtalar med varandra och delar erfarenheter. Men, för att göra det lite tydligare och lite mer strukturerat har vi samlat kortare lärgruppspass som ni kan utgå från.

Korta lärgruppspass som kickar igång ert gemensamma lärande

I menyn hittar ni kortare lärgruppspass som kan hjälpa din grupp att komma igång med samtalen, utifrån vad just ni är intresserade av att lära er mer om. Ni väljer helt enkelt ett tema som känns intressant och utgår från materialet och strukturen som presenteras i lärgruppspasset. Varje lärgruppspass beräknas ta cirka en timma och består av:

1. En inspirationsdel, till exempel en kort film, text, podcast eller annat som ni antingen kan ta del av enskilt inför den gemensamma diskussionen, eller tar del av tillsammans.

2. En samtalsdel, med frågor som ni kan utgå från i ert gemensamma samtal. Detta kan göras i fysisk form eller via ett digitalt kommunikationsverktyg. Här hittar ni tips på digitala verktyg.

3. En fördjupningsdel, med möjlighet för gruppen eller individen att ytterligare fördjupa sig. Det kan vara tips på tillgängliga utbildningar eller annat fördjupningsmaterial som rapporter, aktuell forskning, etc.

Vi rekommenderar att det i gruppen finns en uttalad lärgruppsledare, det vill säga en person med ansvar att leda samtalet framåt och som ser till att alla får vara delaktiga. Läs mer om lärgruppsledarens roll här.

Vad ska ni börja med?

Det finns ingen bestämd ordning som ni måste följa, utan ni väljer lärgruppspass helt fritt, utifrån gruppens behov. Lärgruppspassen är märkta med vem materialet bäst lämpar sig för; aktiva, ledare, föreningsledare eller föräldrar.

Behöver ni stöd för att komma igång?

Om det fortfarande känns svårt att komma igång hjälper våra idrottskonsulenter gärna till och skräddarsyr det bästa upplägget för just din förening eller grupp. Här kontaktar du din idrottskonsulent.

Hur ska ni redovisa er lärgrupp?

För att kunna rapportera era lärgruppspass som en lärgrupp hos oss krävs att de ingår som en del av er förenings lärgruppsplan, vilken godkänns via din förenings idrottskonsulent. Är du osäker på om din förening har en aktiv lärguppsplan, kontakta utbildningsansvarig i din förening alternativt din förenings idrottskonsulent.

Varför ska ni redovisa er lärgrupp?

Det finns många goda anledningar till att redovisa era lärgrupp via oss. Det allra största argumentet är att vi tillsammans kan visa på vilken bra bildning som erbjuds genom idrotten – vi utvecklar både individen och samhället genom idrottens alla goda samtal. För att vi ska kunna visa det för beslutsfattare på statlig, regional och kommunal nivå är vi beroende av din redovisning. Även för din egen förening kan det vara fördelaktigt att kunna visa upp ett pågående folkbildningsarbete där ni gemensamt utvecklas i olika frågor, till exempel i dialogen med sponsorer. Genom att ni redovisar er lärgrupp kan ni även få finansiellt stöd för kostnader som kopplas till er förenings utvecklings- och bildningsarbete. Det kan handla om utbildningsmaterial, lokal, föreläsare eller andra kostnader.

Sidan publicerades: 7 december 2022

Lärgruppspass för ledare