En flicka klättrar i en hinderbana på en skolgård en solig vinterdag

Uppdrag, vision och strategi

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

RF-SISU Västerbotten är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, leda, samordna, företräda, utveckla, bilda och utbilda idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i Västerbotten.

Vårt uppdrag

Till RF-SISU Västerbottens uppgifter hör att:

  • vara idrottsrörelsens studieförbund och utbildningsorganisation.
  • stimulera till lärande.
  • främja, utveckla och samordna idrottsverksamheten.
  • ta tillvara idrottens intressen och se till att idrottens roll i samhället utvecklas.
  • arbeta med idrottsservice, intressepolitik och idrottsutveckling.
  • fördela vissa anslag till idrottsrörelsen.
  • verka för att bevara det idrottshistoriska arvet.
  • stärka engagemanget och utveckla idrottsverksamheten.

Värdegrund, vision och strategi

Styrningen för vår verksamhet utgörs av idrottens övergripande idéprogram Idrotten Vill, den gemensamma visionen och förändringsarbetet Strategi 2025 samt vårt viktiga regionala fokus som vi kallar Från fjäll till kust. Nedan kan du läsa mer om respektive del.

Idrotten Vill är idrottsrörelsens övergripande idéprogram som ska levandegöra stadgarna och inspirera föreningar och förbund att ha en verksamhet som bygger på idrottens värdegrund: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel.

Strategi 2025 beskriver idrottsrörelsens gemensamma vision och förändringsarbete som syftar till att alla oavsett ålder och ambitionsnivå har möjlighet att idrotta i förening under hela livet. Utvecklingen kännetecknas av så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt.

Från fjäll till kust är ett viktigt regionalt begrepp som för oss innebär att verka för att föreningar i hela Västerbotten har lika goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet.

Sidan publicerades: 17 november 2022