Löpare som springer i ett storslaget fjällandskap

Från fjäll till kust

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Västerbotten är ett geografiskt stort län med stora skillnader i både natur och demografi, vilket medför såväl möjligheter som utmaningar. För oss är det viktigt att föreningar i hela Västerbotten har lika goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet. Därför finns uttrycket "från fjäll till kust" med som ett kriterium i all vår verksamhet.

Västerbotten är rikt på föreningsliv och är dessutom ett starkt folkbildningslän. Men förutsättningarna för ett aktivt föreningsliv varierar väldigt mycket. I stora delar av vårt län är effekterna av urbaniseringen kännbara, vilket kan skapa utmaningar att upprätthålla ett levande föreningsliv med brett utbud av aktiviteter och idrotter för flera smakriktningar.

I våra kuststäder finns å andra sidan en del av storstadens utmaningar som socioekonomiska klyftor, en svagare känsla för bygden som ibland gör det mer utmanande att rekrytera ideellt ledarskap, anläggningsbrist och stora barnkullar. Här behövs en idrott som i än större utsträckning kan motverka utanförskap genom att arbeta inkluderande, hålla nere kostnaderna och anpassa verksamheten till nya målgrupper. Här behövs också ett mer aktivt arbete med anläggningsutveckling.

Tillgång till idrottsanläggningar

En viktig aspekt för att ge föreningslivet i hela Västerbotten möjlighet att bedriva och utveckla sin verksamhet är tillgång till anläggningar. Den frågan handlar dels om att säkerställa att idrott och rörelse får plats och inte glöms bort i städer/stadsdelar som växer, men också om att säkerställa att anläggningar på landsbygden får finnas kvar och underhålls på ett bra sätt. I båda fallen behöver det finnas en passande planering som bygger på en stark och aktiv samverkan mellan kommuner och föreningsliv. Här vill vi vara en stöttande och möjliggörande kraft.

Sidan publicerades: 17 november 2022