Idrottens styrande dokument

Sidan uppdaterades: 24 maj 2023

Här hittar du de styrande dokument och planer som vår verksamhet vilar på. Allting utgår från idrottsrörelsens gemensama verksamhetsidé, vision och värdegrund som står i våra stadgar.

Idrotten Vill

Idrotten Vill Pdf, 3 MB. är idrottsrörelsens gemensamma idéprogram. Tillsammans har medlemmarna skapat riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar. När lokala föreningar ska sätta sin policy på pränt, och därmed sätta grunden för sin verksamhet, är det Idrotten vill som är utgångspunkten. I dokumentet tas många olika aspekter upp, men det som ligger i den absoluta kärnan är idrottens värdegrund.

Idrottens värdegrund utgörs av:

 • Glädje och gemenskap
  Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
 • Demokrati och delaktighet
  Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 • Allas rätt att vara med
  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsätt ningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 • Rent spel
  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrotts arenan.

Strategi 2025

Världen omkring oss förändras med nya behov och förutsättningar och en ny syn på hur man engagerar sig i en förening. Vi har inte alltid kunnat möta de nya kraven, och har sett hur allt fler slutar idrotta allt tidigare. För att vända trenden måste idrottsrörelsen förändras – därför gick vi ihop för att utmana bilden av hur det ska vara att idrotta i en förening och i samma veva staka ut vägen mot framtiden. Vi enades om en gemensam vision, Strategi 2025, och hur vägen dit ser ut.

Sedan dess har mycket hänt. Vi ser över kultur, träning- och tävlingsformer och trösklar. Men det är bara början på en lång resa. En resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

I korthet resulterade arbetet i fyra mål med vår verksamhet:

 • Livslångt idrottande
  Svensk idrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet, och vi ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.
 • Idrottens värdegrund är vår styrka
  Alla lever och leder enligt Svensk idrotts värdegrund.
 • Idrott i förening
  Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta i förening.
 • Idrotten gör Sverige starkare
  Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

För att nå dit bryter vi ner målen i 5 utvecklingsresor som vi jobbar mot:

 • Den moderna föreningen engagerar
 • Inkluderande idrott för alla
 • En ny syn på träning och tävling
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott
 • Ett stärkt ledarskap

Stadgar för RF-SISU Västerbotten

Övergripande regleras RF-SISU Västerbottens verksamhet regleras i våra stadgar. Pdf, 183 kB.

Sidan publicerades: 17 november 2022

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen bygger på demokrati och genomsyrar hela verksamheten