Foto: Tobias Sterner

Idrott i prioriterade områden

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Idrottsrörelsen ska vara en positiv kraft för att motverka segregation och utanförskap. Därför behöver vi utveckla verksamheten i områden med föreningsidrottsliga eller socioekonomiska utmaningar. RF-SISU Uppland arbetar för att skapa en inkluderande idrottsmiljö i dessa områden för att fler barn och unga ska ha möjlighet att delta i föreningsidrott.

RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete för en ökad mångfald framför allt genom att vara behjälpliga i föreningens arbete med att utveckla sin verksamhet så att de kan nå personer som bor i dessa områden och som ännu inte deltar i föreningsidrott.

Tre nivåer

Vi har delat in vårt arbete i prioriterade områden i tre nivåer.

Nivå 1: Idrottsklivet

Vårt uppdrag att arbeta med områden på den här nivån kommer från Riksidrottsförbundet (RF) och särskilda medel är avsatta för ändamålet.

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta.

Elva RF-SISU distrikt ingår i satsningen varav RF-SISU Uppland är ett. 14 specialidrottsförbund (SF) deltar i Idrottsklivet varav två, Svenska Bordtennisförbundet och Svenska Handbollförbundet, deltar i Uppland.

De två områden i Uppland som ingår i Idrottsklivet är Gottsunda i Uppsala kommun och Valsta i Sigtuna kommun.

Läs mer om Idrottskllivet

Nivå 2: Områden valda av RF-SISU Uppland

På den här nivån har RF-SISU Uppland själva valt områden att arbeta med. Urvalet har skett genom statistiska analyser som visar på att det finns stora utmaningar inom idrotten och/eller samhället. Men även intern kunskap och kännedom om områden har påverkat beslutet.

De områden som ingår i nivå två är:

  • Lillsidan, Romberga och Sadelmakaren, Enköpings kommun
  • Tingvalla, Sigtuna kommun
  • Gränby, Stenhagen och Sävja, Uppsala kommun

Nivå 3: Områden uppmärksammande av kommunerna

Områdena på nivå tre är platser som kommunerna har uppmärksammat och önskat ett samarbete med RF-SISU Uppland.

Områdena i nivå tre är:

  • Hallstavik, Norrtälje kommun
  • Skutskär, Älvkarleby kommun

Öppen idrott

Med öppen idrott vill RF-SISU Uppland ge barn och unga som idag står utanför idrottsrörelsen en allsidig, lekfull och rolig upplevelse av idrott och fysisk aktivitet. RF-SISU Uppland samverkar i dagsläget med fyra kommuner gällande Öppen idrott: Uppsala, Norrtälje, Älvkarleby och Sigtuna. Vill din förening vara med i Öppen idrott i någon av dessa kommuner eller saknas Öppen idrott i din kommun? Kontakta Eva Dovebris.

Sportis i Uppsala kommun

Sportis samordnas av RF-SISU Uppland och Uppsala kommun. Verksamheten drivs av lokala idrottsföreningar på följande skolor:

  • Lilla Valsätraskolan, Treklangens skola samt Växhusets skola i Gottsunda.
  • Kvarngärdesskolan och Liljeforsskolan i Gränby.
  • Västra Stenhagenskolan och Östra Stenhagenskolan i Stenhagen.
  • Stordammens skola i Sävja.

Ladda hem schema för våren 2024 här Pdf, 79 kB.

Öppen Sporthall i Norrtälje kommun

Öppen Sporthall samordnas av RF-SISU Uppland och Norrtälje kommun. Verksamheten drivs av Ankaret Futsal i Norrtälje och av Rånäs IF i Rimbo.

Ladda hem inbjudan här

Öppen Sporthall, Älvkarleby kommun

Öppen Sporthall samordnas av RF-SISU Uppland och Älvkarleby kommun. Verksamheten drivs av Älvkarleby IK i Älvkarleby och av Skutskärs IF Fotbollsklubb i Skutskär.

Ladda hem inbjudan här Pdf, 217 kB.

Brobygget i Sigtuna kommun

Brobygget samordnas av RF-SISU Uppland och Sigtuna kommun. Verksamheten drivs av flertalet föreningar i Sigtuna kommun.

Sidan publicerades: 21 november 2022

Projektstöd Öppen idrott

Föreningar kan söka ekonomiskt stöd för att anordna verksamhet där deltagarna får prova på en eller flera olika idrotter.