Idrottsklivet

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta.

Idrottsklivet är en samverkan mellan Riksidrottsförbundet, 14 specialidrottsförbund (SF) samt elva RF-SISU distrikt, varav Uppland är ett.

Idrottsrörelsens gemensamt beslutade strategi innehåller ambitioner om en idrott för alla där möjligheten att delta i föreningsledd idrottsverksamhet är oberoende av ekonomiska förutsättningar eller var man bor. Genom Idrottsklivet kan vi utmana idrottens traditionella normer och strukturer och rikta resurser dit behovet är som störst.

Öka antal föreningar, ledare och deltagare

Den övergripande målsättningen med Idrottsklivet är att:

  • Öka antal personer, främst barn och unga, som bor i angivna områden som deltar i föreningsledd idrottsverksamhet.
  • Öka antal idrottsföreningar som bedriver verksamhet i angivna områden.
  • Öka antal idrotts- och ungdomsledare som verkar i angivna områden.
  • Öka deltagarnas uppfattning om en mer aktiv och meningsfull tillvaro.

Den lokala planeringen kommit i gång i de 61 utvalda områdena. Riksidrottsförbundet fördelar medel till SF och RF-SISU distrikt, som i sin tur gör bedömningen vilka resurser och medel som går till idrottsföreningarna utifrån de planerade insatserna.

Vill du veta mer om Idrottsklivet?

Mer information om satsningen på Riksidrottsförbundets hemsida

Sidan publicerades: 18 april 2024