Rörelsesatsning i skolan

Sidan uppdaterades: 3 oktober 2023

Alltför många barn och ungdomar sitter stilla. Riksidrottsförbundet har därför fått i uppdrag av regeringen att göra en satsning för mer rörelse i skolan. I Stockholmsdistriktet pågår en rad satsningar för mer rörelse i skolan som leds av oss på RF-SISU Stockholm.

Vi vet idag att fysisk aktivitet är bra för barns mående, för resultaten i skolan och för folkhälsan. Samtidigt visar forskningen att barn och unga rör sig för lite och är stillasittande en för stor del av dagen. Enligt den senaste studien når bara 44 procent av pojkarna och 22 procent av flickorna den rekommenderade nivån på 60 minuters fysisk aktivitet om dagen.

Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor för att idrottsrörelsen ska kunna bidra till mer rörelse i skolan. I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av rörelseförståelse under skoldagen. Rörelseförståelse kommer av begreppet physical literacy. Det handlar om att utveckla fysiska, sociala och psykiska förmågor för att vilja, våga och kunna vara aktiv genom livet.
Om du vill lära dig mer – ladda ner vår informationsfolder om rörelseförståelse.

Rörelseförståelse är lika viktigt som läs- och skrivförståelse!

Vi vill bidra till att barn får positiva upplevelser av rörelse, utvecklas socialt och vågar utmana sig själva. På sikt vill vi att barnen ska må bättre, lyckas bättre i skolan och leva aktivare liv.

Att fysisk aktivitet är viktigt för välmående, hälsa och inlärning är många väl medvetna om. Genom det här projektet kan vi på RF-SISU Stockholm stödja och utbilda pedagoger samt utveckla skolors hälsoarbete utifrån varje skolas enskilda behov och förutsättningar.

Satsningar runt om i Stockholmsdistriktet

RF-SISU Stockholm har initierat varierade satsningar på olika platser i distriktet. Bland annat i Haninge, Huddinge, Botkyrka, Järfälla, Tensta/Rinkeby och Stockholm. Satsningen kan i dagsläget tyvärr inte innefatta alla skolor, men intresserade är välkomna att höra av sig för att bolla idéer och möjligheter.

Här hittar ni de olika specialförbundens (SFs) skolsatsningar för inspiration till mer rörelseglädje och idrott under skoltid. Ni lär känna de olika idrotterna, får tips på kom-igång-övningar och kan delta i utmaningar. Kika runt och se vad som passar just er och låt barnen prova på och hitta sin grej.

Även skolledningar från andra kommuner i Stockholmsdistriktet är välkomna att höra av sig för tips och idéer samt nätverkskapande.

Läs om rörelsesatsning i skolan på Riksidrottsförbundets hemsida.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022