Särskilda satsningar

Sidan uppdaterades: 6 oktober 2023

Utöver löpande verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets uppdrag arbetar även RF-SISU Stockholm med särskilda satsningar för att bidra till att uppfylla idrottsrörelsens gemensamma mål.

Det handlar om satsningar som bedrivs under en begränsad tid för att skapa förflyttningar av olika verksamheter. Från ett nuläge till ett önskat nyläge. Det kan exempelvis handla om att skapa nya former för idrott, skapa mer rörelse i skolan eller skapa mer plats för idrott. De särskilda satsningar som drivs har koppling till Strategi 2025.

Sidan publicerades: 5 oktober 2022