Arbetet mot sexuella övergrepp i idrotten

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp

Vad betyder det?
Ingen vuxen eller någon annan har rätt att göra något sexuellt med dig om du är under 15 år.
Den som gör det bryter mot lagen!
När du är över 15 år får ingen någonsin göra något sexuellt mot dig som du inte själv vill.

Ett sexuellt övergrepp kan vara många olika saker, allt ifrån en våldtäkt, alltså att någon tvingar sig till att ha sex med dig, till att någon till exempel tar på dig på ett sätt som känns fel och obehagligt eller gör dig rädd. Det kan också vara att någon tittar, säger eller antyder sexuella saker till dig på ett sätt som känns obehagligt. Ingen får tvinga dig att titta på sitt kön eller något annat sexuellt – inte heller online. Ingen får fota, filma eller sprida sexuella bilder på dig mot din vilja. Och självklart får ingen göra något sexuellt mot någon som inte kan säga nej eller skydda sig, till exempel någon som är full, drogpåverkad, sjuk eller har någon funktionsnedsättning.

Viktigt att veta.
Det är alltid den som begår det sexuella övergreppet som gör fel, aldrig den som blir utsatt.
Att utsätta någon för sexuella övergrepp är ett mycket allvarligt brott. Du har alltid rätt att säga nej eller stopp när det inte känns bra för dig! Även om det ”bara” är någon som vill kramas eller är vänskaplig.
Det gäller även om du är tillsammans med någon, eller om du har sagt ja först.

Det är bara du som bestämmer över din kropp.
Det som inte känns okej för dig är inte okej.

Lita på din magkänsla – känns det inte rätt så är det inte rätt.
Våga säga ifrån, eller berätta för en vuxen du litar på, om något händer som inte känns bra.

Definition av sexuella övergrepp

Ett sexuellt övergrepp är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja. Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som utsätts.
Detta gäller även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen eller om polisutredningen läggs ner.

För dig som är över 18, du har ett ansvar att ta reda på vad som räknas som sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Här hittar du definitioner, förebyggande arbete och om du får vetskap om att brott kan ha begåtts mot barn. Att Skapa Trygga idrottsmiljöer hittar du här.

Läs mer på Barnensspelregler.se

Rädda Barnens arbete med Stopp min kropp

Stopp Min Kropp! - på fritiden

Kroppsreglerna på flera språk

Digitala föreläsningar och filmklipp till barn och vuxna från Stopp! Min Kropp!-veckan

Rådgivningstelefon med Centrum för stöd och behandling

Om du behöver stöd med svåra frågor kring Stopp! Min Kropp! eller behöver vägledning av en psykolog ta kontakt med Rädda Barnen på telefon 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling.

Att utsätta någon för sexualbrott

Det är inte ovanligt att vi fokuserar på offren när vi pratar om att förebygga sexualbrott. Vem är det då som utsätter? Det går förstås inte att se på utsidan och det är inte heller något en skryter om att ha gjort. Därför är det viktigt att även ta till sig kunskap hur en förövare kan få hjälp. Det bästa är ju att förstå sina handlingar så att inga brott eller ovälkomna beteenden överhuvudtaget sker.

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.Läs gärna här på UMOs webplats

Det går inte att se på utsidan vem som begår övergrepp mot barn, läs artikeln som publicerades i samband med rapporten Från policy till praktik – mot sexuella övergrepp inom idrotten

Sidan publicerades: 9 december 2022

Kontakt

Helen Alpstig

Idrottskonsulent

070-579 14 64

Idrottsombud för barn- och ungdomsidrott, Trygg idrott och Värdegrund