Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Hela Idrottssverige har samma värdegrund och utgår från samma stadgar, riktlinjer och anvisningar. Mer om Trygg Idrott kan du läsa på Riksidrottsförbundets sida. Varje idrott har sedan egna riktlinjer för just sin idrott.

Vi på RF-SISU Stockholm har till uppgift att:

✔️Verka för att upprätthålla den idrottsliga ordningen och för att idrottsrörelsens gemensamma riktlinjer efterlevs.
✔️Samordna arbetet kring idrottsrörelsens värdegrundsfrågor

Vill du få tips om hur du kan arbeta med Trygg idrott och Barnensspelregler - besök denna sida

Kontakta oss om du har frågor som rör Barn- och ungdomsidrott i Stockholmsdistriktet.

Det är tillsammans vi skapar – världens bästa idrott!

Sidan publicerades: 4 oktober 2022

Kontakt

Helen Alpstig

Idrottskonsulent

070-579 14 64

Idrottsombud för barn- och ungdomsidrott, Trygg idrott och Värdegrund