Sollentuna Friidrottshall, ett resultat av regional samverkan.

Regional samverkan kring idrottsanläggningar

Sidan uppdaterades: 3 maj 2023

Tillgången till anläggningar och andra idrottsmiljöer är en av de främsta utmaningarna i Stockholmsregionen. Idrottens infrastruktur är en angelägenhet och utmaning för alla kommuner. När det gäller idrotter med färre antal utövare, ytkrävande idrotter samt anläggningar för större evenemang kan det dock inte lokaliseras i alla kommuner och därför behövs en ökad regional och kommunal samverkan.

För flera år sedan påbörjade vi ett arbete för att öka den regionala samverkan kring idrottsmiljöerna. Under åren har vi samarbetat mycket nära med Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefer, FSKF.

Sedan 2009 har denna samverkan bland annat lett till:

 • RF-SISU Stockholms projekt ”Anläggningslyftet” 2009 i syfte att få kommunerna att samverka kring idrottsytor.
 • Styrgrupp för kommunala idrottschefer bildas 2011, med representanter från RF-SISU Stockholm.
 • Gemensam rapport om ”Regionala idrottsytor” av forskaren Paul Sjöblom maj 2013. Rapporten hittar ni i boxen uppe till höger (eller under denna text om du läser från mobil).
 • Tre stora gemensamma konferenser med politiker, chefer och idrottsförbund 2012, 2013 och 2015. Konferenserna resulterade i ett fortsatt mandat och uppdrag.
 • De kommunala idrottscheferna har arbetat i delregioner och specifika arbetsgrupper 2013-2015.
 • Den första ”R-arenan” (med regional samverkan) har byggts i Sollentuna, en inomhushall för friidrott som invigs i november 2016.
 • Regionalt samarbete kring Kartinganläggning i Järfälla 2019.
 • Gemensamt treårigt projekt från 2016 om regional samverkan tillsammans länets kommuner, Kulturförvaltningen Region Stockholm samt RF-SISU Stockholm. Syftet är att skapa regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar (och regionalt utvecklad kulturskola). Inom området för idrottsanläggningar gjordes prioriteringen utifrån de dokumenten som ni hittar ni i boxen uppe till höger (eller under denna text om du läser från mobil).

Prioriteringar - regional samverkan

I arbetet med den regionala idrottssamverkan prioriteras i första hand anläggningsutvecklingen i följande fall:

 • Anläggningar/ytor för de idrotter som har färre utövare.
  Till exempel till exempel bob & rodel, parasporter, kanot, rodd, klättring, simhopp, backhoppning, konståkning, rugby, amerikansk fotboll, cricket, baseboll och olika cykelsporter.
 • Anläggningar för idrotter med särskilda krav på lokalisering. Till exempel motorsport, flygsport, alpina sporter, skytte av olika slag och segling
 • Publika arenor och andra större specialidrottsarenor

Dessutom tänker man undersöka möjligheten till publika arenor för idrotter som bandy, basket, fotboll, friidrott, gymnastik, handboll, innebandy, ishockey, simning.

Men:

Respektive kommun måste fortsatt ha ansvar för det breda anläggningsbehovet för sådan aktivitet/idrott som ska kunna bedrivas i vardagen nära hemmet och för alla slags aktivitetsytor som riktar sig till yngre barn.

Sidan publicerades: 3 november 2022