Sollentuna Friidrottshall, ett resultat av regional samverkan.

Regional samverkan kring idrottsanläggningar

Sidan uppdaterades: 6 maj 2024

Tillgången till idrottsanläggningar och andra idrottsmiljöer är en förutsättning för all föreningsidrott. Idrottsrörelsens förbund och föreningar står inför olika utmaningar och behov när det gäller anläggningar. Vi vill att alla idrotter ska ges möjlighet att verka och utvecklas i vårt distrikt.

För idrotter med färre antal utövare, ytkrävande idrotter samt anläggningar för större evenemang behövs en ökad regional och kommunal samverkan. En central utgångspunkt är dock att varje kommun måste fortsatt ha ansvar för att tillgodose anläggningsbehovet av sporthallar, fotbollsplaner, simhallar, ishallar etc.

För flera år sedan påbörjade vi ett arbete för att öka den regionala samverkan kring idrottsmiljöerna. Under åren har vi samarbetat med Föreningen Storstockholms Kultur- och fritidschefer, FSKF. Från 2024 tar vi ytterligare ett steg och har med hjälp av Sweco tagit fram ytterligare en rapport och vi hoppas att det blir ett bra underlag till fortsatt dialog med berörda aktörer.

Läs rapporten här Pdf, 2 MB.

Sedan 2009 har samverkan bland annat lett till:

  • RF-SISU Stockholms projekt ”Anläggningslyftet” 2009 i syfte att få kommunerna att samverka kring idrottsytor.
  • Styrgrupp för kommunala idrottschefer bildas 2011, med representanter från RF-SISU Stockholm.
  • Gemensam rapport om ”Regionala idrottsytor” av forskaren Paul Sjöblom maj 2013. Rapporten hittar ni i boxen uppe till höger (eller under denna text om du läser från mobil).
  • Tre stora gemensamma konferenser med politiker, chefer och idrottsförbund 2012, 2013 och 2015. Konferenserna resulterade i ett fortsatt mandat och uppdrag.
  • De kommunala idrottscheferna har arbetat i delregioner och specifika arbetsgrupper 2013-2015.
  • Den första ”R-arenan” (med regional samverkan) har byggts i Sollentuna, en inomhushall för friidrott som invigs i november 2016.
  • Regionalt samarbete kring Kartinganläggning i Järfälla 2019.

Gemensamt treårigt projekt från 2016 om regional samverkan tillsammans länets kommuner, Kulturförvaltningen Region Stockholm samt RF-SISU Stockholm. Syftet är att skapa regionalt utvecklad tillgång till idrottsanläggningar (och regionalt utvecklad kulturskola). Inom området för idrottsanläggningar gjordes prioriteringen utifrån de dokumenten som ni hittar ni i boxen uppe till höger (eller under denna text om du läser från mobil).

Sidan publicerades: 3 november 2022