Anläggningar
– ett måste för att kunna idrotta

Sidan uppdaterades: 3 maj 2024

Bristen på idrottsanläggningar och andra idrottsytor är akut i vår region. Oavsett idrott är anläggningsfrågan den viktigaste frågan och största hindret för att fler barn och unga ska kunna vara idrottsaktiva i Stockholm.

Varje dag utövas det tusentals olika aktiviteter av hundratusentals människor på sammanlagt 600 anläggningar i länet, men behovet är större. I dag står det barn och ungdomar i kö för att komma in i anläggningar med sina föreningar. Nu berättar allt fler idrotter att de tappar medlemmar till följd av anläggningsbristen.

Till regionen flyttar det mer än 40 000 nya invånare varje år. Det innebär att Stockholm växer med ett Malmö vart tionde år. Gamla stadsdelar byggs ut och nya tillkommer. Lika naturligt som att det byggs skolor, busshållplatser och vägar borde det vara att idrotten får nya idrottsplatser och hallar. Grönområden och skogar som får stå orörda för motionärer, hundägare, scouter, förskolebarn och idrotter som använder naturen som sin arena.

Med den stora befolkningstillväxten – och det redan i dag stora trycket på föreningar och förbund – kan anläggningsbristen komma att förvärras ytterligare om inte en satsning sker för att möta den stigande efterfrågan.

Läs mer i vår rapport "Får vi ta plats?" som visar på den akuta anläggningsbristen.

Anläggningsstöd

För att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag och det gör du i IdrottOnline. Vi behandlar ansökningarna löpande.

Sidan publicerades: 22 september 2022

Vår Kampsportsrapport som vi gjort i samverkan med Sweco visar bland annat att kampsportsföreningar i privata lokaler är mer sårbara än väntat. Totalt 46 procent av föreningarna som svarat på enkäten uppger att de hyr en privat lokal.