Distriktsstämman 2020

Sidan uppdaterades: 26 oktober 2022

RF-SISU Stockholm arrangerade Distriktsstämman 2020 onsdagen den 25 mars 2020. Distriktsstämman blev ajournerad och återupptogs den 1 april 2020 klockan 19.00.

Läs mer om stämman här "Dubbelt historisk Distriktsidrottsstämma".


Detta var info som gick ut inför Distriktsstämman

Ni som är anmälda som ombud och gäster har fått ett mejl med vad ni behöver göra innan ni kan logga in. När ni har bekräftat er mejladress, klickar ni här för att logga in.


Enligt RF:s röstlängd får ni representeras av erforderligt antal ombud enligt följande:
Se röstlängden här Pdf, 405 kB.

Möteshandlingar skickas till anmälda ombud och SDF. Handlingarna publiceras även digitalt på hemsidan senast den 4 mars.

Vid Distriktsstämman 2019 beslutades att sammanlägga Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna från och med 1 januari 2020. Det innebär dock att årets Distriktsstämma innehåller två årsmöten för att avsluta verksamhetsåret 2019 avseende Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm.

I samband med beslutet om sammanläggningen antog Distriktsstämman 2019 även nya stadgar för RF-SISU Stockholm. En nyhet i dessa stadgar är att det numera är möjligt för ett ombud att representera mer än en röst inom samma idrott. Ombudet ska i sådana fall uppvisa fullmakt i vilken ombudets rätt att utöva rösträtt anges. Fullmakten ska vara undertecknad av föreningen/förbundets ordförande, sekreterare eller kassör. Efter påskrift kan fullmakten scannas in och mailas till stockholm@rfsisu.se, senast den 24 mars 2020. Det går även att lämna fullmakten till RF-SISU Stockholms representant i samband med inregistreringen på Stämman.

Sidan publicerades: 25 oktober 2022