Distriktsstämman

Sidan uppdaterades: 6 juli 2023

Distriktsstämman är RF-SISU Stockholms årsmöte och distriktets högsta beslutade organ.

Distriktsstämman sker årligen och beslutar bland annat om Verksamhetsinriktning och Ekonomisk plan samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Distriktsstämman väljer även styrelse för kommande år. Distriktsstämman består av ombud för medlemsföreningarna inom distriktets gränser.

Klicka på våra flikar till vänster och välj årtal för tidigare Distriktsstämmor.

Sidan publicerades: 20 oktober 2022