Idrottspsykologi och mental träning

Sidan uppdaterades: 6 december 2023

Nästan alla idrottare upplever någon gång minskad motivation, frustration över sin prestation, avstannad utveckling eller uppgivenhet över skador. Vanliga bekymmer är även press, både från idrottaren själv och från utomstående, stress, prestationsångest och överträning.

Idrottspsykologiskt stöd syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning, tävling och i sin vardag. Vi har flertalet utbildare som kan hjälpa till i förening eller förbund med målgrupperna aktiva, ledare, idrottsföräldrar och vårdnadshavare.

Några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad är att:

  • kunna hantera press eller nervositet inför utmaningar
  • förbereda sig mentalt för träning och tävlingar
  • hitta ett bra samspel inom laget
  • optimera sina arbetsinsatser som ledare
  • kunna uppnå en bra balans mellan träning/tävling och återhämtning

Vi integrerar dessutom traditionell idrottspsykologi med ett KBT-baserat arbetssätt. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapiform med starkt vetenskapligt stöd och som har blivit ett allt mer etablerat stöd inom elitidrotten världen över.

Mer information om Idrottspsykologi hos Riksidrottsförbundet.Länk till extern webbplats

Målgrupp

Ledare, aktiva, föräldrar och vårdnadshavare.

Tidsåtgång

Varierar beroende på upplägg.

Genomförande

Denna utbildning genomförs bäst antingen som en föreläsning eller som en lärgrupp med flera planerade träffar. Eventuellt datumsatta utbildningstillfällen hittar du i vår sökfunktion på webbplatsen.

Vill du beställa utbildningen till din förening kontaktar du din förenings idrottskonsulent för information om kostnad, upplägg och bokning. Det går också bra att lämna ett önskemål till oss via länken nedan så kontaktar vi dig för vidare dialog och planering.

Sidan publicerades: 28 november 2022

RELATERADE STUDIEMATERIAL

Idrottspsykologi - prestation och hälsa

Webbplats för dig som är tävlings- eller elitidrottare i gymnasieåldern eller äldre, men också en resurs för personer runt om den aktiva.

Upp upp - vi lyfter

En webbplats om idrott och psykisk ohälsa för dig som är ung och idrottsaktiv.