Utveckla dig som aktiv idrottare eller idrottsförälder inom idrottsrörelsen!

Sidan uppdaterades: 30 november 2023

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar för att verksamheten bedrivs på ett bra sätt. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. En stor och viktig uppgift har också föräldrar och vårdnadshavare till de aktiva. De finns med och arbetar ideellt i föreningen och stöttar sina barn och ungdomar i vått och torrt. Deras insatser utgör en stor och viktig resurs för idrottsrörelsen.