En aktiv fritid med KFUM Kalmar handboll

Många småländska föreningar satsar på rörelseglädje för att få fler att ta del av föreningslivet. I Kalmar åker handbollsföreningen KFUM Kalmar Handboll ut till skolor i Kalmar kommun och erbjuder rörelseaktiviteter genom initiativet My Way.

Sidan uppdaterades: 29 juni 2023

Mannen bakom initiativet My Way heter Magnus Carlsholm och har varit handbollstränare i föreningen sedan tidigt 90-tal. Det primära målet är att få fler barn och ungdomar att röra på sig, det sekundära är att fler tar klivet in i föreningslivet. Föreningen samarbetar med RF-SISU Småland, Kalmar kommun och Svenska Handbollförbundet, något som är nödvändigt enligt Magnus.

– För att lyckas med ett sådant här projekt är samarbete A och O. Vi har ett mycket bra samarbete med RF-SISU, Kalmar Kommun och Svenska Handbollförbundet, säger Magnus.

Pilotprojektet My Way startade på Smedbyskolan I Kalmar för snart tre år sedan och i dag finns My Way även på Kalmarssundsskolan och Funkaboskolan. Sammanlagt involverar satsningen över 200 deltagare. Men planen är att utveckla ännu mer. I nästkommande faser planeras uppstart på fyra nya platser i Kalmar kommun.

Rörelseaktiviteter i anslutning till skolor

Träningarna genomförs i anslutning till skolorna som gör att eleverna inte behöver ta sig någonstans för att träna. Anna Östergren är en av ledarna i satsningen och berättar mer om varför de valt att lägga träningarna i anslutning till skolorna.

– Det är jätteviktigt att vi håller träningarna på skolorna där eleverna går. Många har inte möjlighet till skjuts på kvällarna, därför har vi valt att komma ut till dem i stället. Träningarna är dessutom direkt efter skoltid, som gör att de inte behöver åka hem emellan.

Magnus tips till andra föreningar

"Gör en ordentlig projektplan, sök samarbete med RF-SISU Småland och kommunen, och jobba hårt för att få en finansiering av projektet. Det är oerhört svårt att driva ett sådant här projekt endast med hjälp av ideella krafter.”

Föreningen har anpassat satsningen efter eleverna och tillämpat nivån efter målgruppen. Eleverna får välja själva om de vill vara med och träna och hur ofta.

I Smedbyskolan tränar ett lag med tjejer som alla är runt 13 år. De var ett av lagen som började för tre år sedan – och som bara vuxit sig starkare med åren. I dag är det ett återkommande gäng på 10–15 tjejer som tränar två gånger i veckan. Inte bara har de vuxit till en sammansvetsad grupp, de har också utvecklats inom handbollen.

– En av tjejerna har tagit klivet över till föreningslivet och börjat spela handboll med KFUM Kalmar Handboll. De andra kör på under torsdagarna och är nöjda med det. Det är jättekul att de vill fortsätta träna och utvecklas, säger Anna.

Utöver de fasta tiderna under veckodagarna åker även My Way ut till andra platser i kommunen och erbjuder prova-på dagar. Under sport- och påsklov arrangerades prova på-dagar som lockade över 100 deltagare. Syftet med dagarna var att så ett frö i områdena och förhoppningen är att de områdena blir en del av My Way nästkommande år.

– Vi har som målsättning att projektet ska bli permanent och vara i gång på sju till åtta skolor runt om i Kalmar kommun, avslutar Magnus.

Foto: Många elever på Kalmarsundsskolan ville testa på handboll.

Sidan publicerades: 29 juni 2023

Det här är My Way

Syftet är att motverka ohälsa och stillasittande, och skapa rörelseaktivitet och glädje över fysisk aktivitet.

Initiativet skapar rörelseaktivitet med bollen i centrum.

My Way vill inkludera alla barn, oavsett bakgrund och förutsättning.