Introduktion till idrottspsykologi

Sidan uppdaterades: 29 september 2023

Utbildningen är en bra start för ledare eller aktiva utan förkunskaper i idrottspsykologi och som ger en överblick inom området och hur ni praktiskt kan dra nytta av kunskaperna.

Mål och syfte

Utbildningen är en introduktion och syftet är att den ska inspirera till vidare fördjupning i ämnet.

Innehåll

Introduktionsutbildningen är anpassningsbar efter målgrupp och intresse och ger en övergripande introduktion till utvalda områden. Den kan även gå in djupare i något område, där vi också testar någon övning inom den valda delen.

Målgrupp

Tränare, ledare eller aktiva.

Omfattning

3 utbildningstimmar.

Vi erbjuder fördjupande utbildningar

Introduktionen är inte ett krav för att gå de födjupade utbildningarna. Även dessa är anpassningsbara efter målgrupp, förkunskaper och intresse.

Följande finns att välja på

Sidan publicerades: 11 november 2022