Stresshantering och välbefinnande

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Detta är en av temautbildningarna inom idrottspsykologi.

Utbildningen är anpassningsbar efter målgrupp och intresse och tar bland annat upp följande områden:

  • Stressprocessen – hur påverkar stress oss?
  • Copingstrategier (stresshantering)
  • Psykisk ohälsa inom idrott
  • Skyddande faktorer – välbefinnande

Målgrupp

Tränare, ledare eller aktiva över 16 år

Omfattning

2 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 11 november 2022