Motivation, målsättning och självförtroende

Sidan uppdaterades: 9 augusti 2023

Utbildningen är anpassningsbar efter målgrupp och intresse och tar bland annat upp följande områden:

  • Inre och yttre motivation
  • Vad ökar motivationen?
  • Process-, prestations- och resultatmål
  • Varför målsättningar?
  • Situationsspecifikt och kollektivt självförtroende

Målgrupp

Tränare, ledare eller aktiva

Omfattning

2 utbildningstimmar

Sidan publicerades: 11 november 2022