Inspirationsdag för hälsosamt åldrande

All rörelse räknas! Det var ett av budskapen som idrottskonsulenter och folkhälsosamordnare på RF-SISU Örebro län fick ta del av under temadagen Hälsosamt åldrande - Idrott 65+. Syftet var att få inspiration och kompetens för att arbeta med målgruppen 65+ med målet att få fler äldre inkluderade inom föreningsidrotten.

Sidan uppdaterades: 8 februari 2023

Sverige har en åldrande befolkning och år 2030 beräknas nästan en fjärdedel vara 65 år eller äldre. Detta riskerar att medföra stora samhällsutmaningar när allt färre ska ta hand om fler. Att bidra till ett hälsosamt åldrande genom ökad fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och känsla av meningsfullhet är därför en viktig uppgift för idrottsrörelsen. Sedan ett år tillbaka har idrottsföreningar möjlighet att söka projektstöd för att starta upp eller utveckla verksamhet för målgruppen 65+. Två av de föreningar som tagit del av stödet är Friskis&Svettis Örebro med konceptet Seniorklubben och Black river linedance club som i år har startat upp linedancekurser dagtid.
– Kurserna har blivit oväntat populära och lockar många pensionärer, säger Lena Nilsdotter, ordförande i Black river linedance club och ledare för dagtidskurserna.

Vill inspirera fler föreningar

Kollegorna på RF-SISU Örebro län avslutade temadagen med ett prova på-pass tillsammans med Black river linedance i Friskis&Svettis lokaler och fick lära sig det ena dansanta steget efter det andra. Det var en uppskattad aktivitet som bidrog med glädje och gemenskap, en känsla som medarbetarna på RF-SISU Örebro län nu ska förmedla vidare till föreningslivet i länet.
– Nu är vi bättre rustade för att inspirera fler idrottsföreningar till att nå äldre målgrupper, säger Hanna Fernlund, samordnare Idrott 65+.

Läs mer om det arbete som görs inom ramen för Idrott 65+ här.

Sidan publicerades: 8 februari 2023