Ett gäng äldre damer som spelar gåfotboll.

Idrott för alla hela livet

Sidan uppdaterades: 19 april 2023

Sverige har en åldrande befolkning och år 2030 beräknas nästan en fjärdedel vara 65 år eller äldre. Detta riskerar att medföra stora samhällsutmaningar när allt färre ska ta hand om fler. Att bidra till ett hälsosamt åldrande genom ökad fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och känsla av meningsfullhet är därför en viktig uppgift för idrottsrörelsen. RF-SISU Örebro län har under lång tid jobbat med målgruppen äldre inom ramen för länets folkhälsoarbete, bland annat genom insatser som Seniorpuls och Seniorkraft.

Många vinster för föreningar att engagera äldre

2020-2021 fick idrottsrörelsen för första gången medel av regeringen för att satsa på idrott för äldre. Idrott för äldre-satsningen resulterade i både utvecklad och nystartad verksamhet för målgruppen och lyfte bland annat den sociala aspekten som en viktig pusselbit i att stärka äldres välmående och minska ofrivillig ensamhet. Idrottsföreningar har mycket att vinna på att engagera äldre, dels erfarenhet och kunskap, dels som förebilder för yngre medlemmar, vilket kan bidra till ökad trygghet och social gemenskap mellan olika generationer.

Nå nya målgrupper med hjälp av projekstöd

Tack vare fortsatta medel från regeringen har vi möjlighet att stötta föreningar att nå den äldre befolkningen, vilket bidrar till ökat välmående och livskvalitet samt en bättre folkhälsa. Är din förening intresserad av att utveckla eller starta upp verksamhet för äldre? Ta kontakt med er idrottskonsulent och ansök om Projektstöd IF 65+.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022

Kontakt

Mikael Pers

Samordnare Idrott 65+

019-17 55 84

Golf | Ishockey | Tennis

Aktuell forskning