Ett gäng äldre damer som spelar gåfotboll.

Idrott för alla hela livet

Sidan uppdaterades: 12 mars 2024

Att bidra till ett hälsosamt åldrande genom ökad fysisk aktivitet, goda matvanor, social samvaro och känsla av meningsfullhet är en viktig uppgift för idrottsrörelsen. RF-SISU Örebro län har under lång tid jobbat med målgruppen äldre inom ramen för länets folkhälsoarbete, bland annat genom insatser som Seniorpuls och Seniorkraft. 2020-2021 fick idrottsrörelsen för första gången medel av regeringen för att satsa på idrott för äldre. Satsningen resulterade i både utvecklad och nystartad verksamhet för målgruppen och lyfte bland annat den sociala aspekten som en viktig pusselbit i att stärka äldres välmående och minska ofrivillig ensamhet. Idrottsföreningar har dessutom mycket att vinna på att engagera äldre, dels genom erfarenhet och kunskap och dels som förebilder för yngre, vilket kan bidra till ökad trygghet och social gemenskap generationer emellan.

För att öka kunskapen om vikten av fysisk aktivitet och dess hälsofördelar för äldre finns stöd att få. I vårt distrikt jobbar fyra folkhälsosamordnare med ansvar för våra olika länsdelar. Ta kontakt med oss eller ta hjälp av våra lärgruppsplaner för att samtala om vikten av fysisk aktivitet:

Är din förening intresserad av att utveckla eller starta upp verksamhet för äldre? Ta kontakt med er idrottskonsulent och ansök om Projektstöd IF 65+.

Aktuell forskning

Sidan publicerades: 28 oktober 2022