Äldre personer som tränar på gym.

Skapa och utveckla verksamhet för äldre

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Det här stödet kan skapa förutsättningar för idrottsföreningar (IF) att utveckla sin verksamhet för målgruppen personer 65 år och äldre (65+). Projektstödet ska leda till ökat antal föreningsaktiva personer 65+ och/eller ökad folkbildning för målgruppen. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Sökbara områden

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen
    Stödet kan bland annat gå till kompetenshöjande insatser för ledare och aktiva (idrottsövergripande utbildningar) samt process- och utvecklingsarbeten.

  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen
    Stödet kan bland annat gå till mindre materialinköp och prova på-verksamhet samt samverkansinsatser med andra föreningar/organisationer (t.ex. pensionärsorganisationer)

Ansökan görs i samverkan med er idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline.

Sidan publicerades: 25 november 2022