Hockeyskridskor i närbild på is. I bakgrunden syns ett gäng ungdomar inför hockeyträning.

Utveckla er idrottsförening med hjälp av projektstöd

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Anläggningar | Barn & Ungdom | Idrott 65+

På den här sidan får du information om de projektstöd som finns för att utveckla er verksamhet. Det gemensamma syftet är att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin verksamhet i enlighet med idrottsrörelsens gemensamma förändringsarbete Strategi 2025. Den övergripande målsättningen med stödet är en idrottsrörelse för fler oavsett förutsättningar och ambition med sitt utövande.

Ansökan görs i samverkan med föreningens idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline (anläggningsstödet undantaget). Projektstöden ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

I de fall då idrottskonsulenten har personlig koppling till idrottsföreningen handläggs ärendet av projektstödsgruppen på RF-SISU Örebro län.

Sidan publicerades: 27 september 2022