Ett stort gäng barn och ungdomar som rusar fram på skridskor bredvid varandra.

Utveckla er barn- och ungdomsverksamhet

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Det här stödet kan ge förutsättningar för idrottsföreningar att skapa trygga, hållbara och inkluderande utvecklingsmiljöer i enlighet med Strategi 2025. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Stödet kan även gå till insatser som riktar sig till ledare inom barn- och ungdomsidrotten. Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Sökbara områden

  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
    Stödet kan bland annat gå till kompetenshöjande insatser för ledare och aktiva i form av idrottsövergripande utbildningar.

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
    Stödet kan bland annat gå till process- och utvecklingsarbeten som bidrar till ökad jämlikhet och jämställdhet. Inom ramen för stödet prioriteras även insatser i idrottssvaga områden, till exempel genom samverkansinsatser med andra föreningar/organisationer samt uppstart av ny verksamhet.

Ansökan görs i samverkan med er idrottskonsulent och är inte sökbart i IdrottOnline.

Sidan publicerades: 25 november 2022