Ett stort gäng barn och ungdomar som rusar fram på skridskor bredvid varandra.

Utveckla er barn- och ungdomsverksamhet

Sidan uppdaterades: 27 mars 2024

Syftet med stödet är att ge förutsättningar till idrottsföreningar att skapa trygga, hållbara och inkluderande utvecklingsmiljöer i enlighet med Strategi 2025. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. Stödet kan även gå till insatser som riktar sig till ledare, föräldrar och funktionärer inom barn- och ungdomsidrotten.

Projektstödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av föreningens verksamhet. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer
Stödet kan bland annat gå till kompetenshöjande insatser för ledare och aktiva i form av idrottsövergripande utbildningar. Primärt fokus är att vårda och behålla befintliga medlemmar.

Inkludering av underrepresenterade grupper
Stödet kan bland annat gå till process- och utvecklingsarbeten som bidrar till ökad jämlikhet och jämställdhet. Inom ramen för stödet prioriteras även insatser i idrottssvaga områden, till exempel genom samverkansinsatser med andra föreningar/organisationer samt uppstart av ny verksamhet. Primärt fokus är att rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Tack vare rörelsesatsning i skolan finns det möjlighet att söka stöd för att anordna aktiviteter under eller i anslutning till skoldagen. Aktiviteterna kan genomföras på skolan eller hos föreningen.

För tre skolbesök kan föreningen få 4 500 kronor. Läs mer här Pdf, 2 MB..

Sidan publicerades: 25 november 2022