Bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 22 februari 2024

Tillgång och tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer är avgörande för vilken verksamhet som kan bedrivas. Med idrottsmiljöer menas även allt nyttjande av luft, mark och vatten för idrottslig verksamhet.Nu är ansökan för årets projektstöd öppen i IdrottOnline. Föreningar som redovisar LOK-stöd och utbildningstimmar prioriteras.

Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet vill att det ska finns rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som är tillgängliga och välkomnande för alla i samhället. För att bidra till det och att skapa nya och bättre aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag. Ansökningar handläggs löpande av RF-SISU Idrottsutbildarnas Anläggningssamordnare. Bidraget ingår som en del i Projektstöd.

Riktlinjer för RFs bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer och information om ansökningsprocessen finns på Riksidrottsförbundets servicesajt svenskidrott.se.

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Jämtland-Härjedalens kommuner kan man söka olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan man få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Arvsfonden och Boverket

Hos Arvsfonden och Boverket finns bidrag till ny verksamhet, anpassning av anläggningar, lokaler för funktionshindrade samt samlingslokaler.

Energieffektivisera er anläggning

Lägger Er förening kostnaden på idrottsaktiviteter eller anläggningen? Är ni en förening som äger en anläggning eller har driftsansvaret för en anläggning? Då vet ni att det kostar att hålla anläggningen igång och att driftskostnaderna ibland kan bli högre än förväntat.

Hur kan vår förening bli mer energismart

Hur en förening väljer att arbeta med sina energifrågor varierar med de förutsättningar som finns, och de val man gör utifrån detta.

2015-2018 genomförde Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund och Trøndelags Idrettskrets ett Interregprojekt kallat Energismarta Idrottsanläggningar. Delar av de metoder och arbetssätt som arbetades fram under projektet finns tillgängligt på denna sida.

Att arbeta långsiktigt med energiledning i föreningen.

Mer information och hur ni kan göra hittar ni här.

Sidan publicerades: 13 oktober 2022

ENERGIEFFEKTIVISERA ER ANLÄGGNING