Energieffektivisera er anläggning

Sidan uppdaterades: 27 januari 2023

Lägger Er förening kostnaden på idrottsaktiviteter eller anläggningen? Är ni en förening som äger en anläggning eller har driftsansvaret för en anläggning? Då vet ni att det kostar att hålla anläggningen igång och att driftskostnaderna ibland kan bli högre än förväntat.

Hur kan vår förening bli mer energismart

Hur en förening väljer att arbeta med sina energifrågor varierar med de förutsättningar som finns, och de val man gör utifrån detta.

2015-2018 genomförde Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, Västernorrlands Idrottsförbund och Trøndelags Idrettskrets ett Interregprojekt kallat Energismarta Idrottsanläggningar. Delar av de metoder och arbetssätt som arbetades fram under projektet finns tillgängligt på denna sida.

Att arbeta långsiktigt med energiledning i föreningen.

Hur kan en förening jobba med energifrågorna på sikt, som en naturlig del av verksamheten?
SIAT - Senter for idrettsanlegg og teknologi, NTNU, Trondheim, har tillsammans med Enova (ägt av norska Klima- og miljødepartementet) jobbat fram ett sätt för idrottsföreningar att jobba med Energiledning.

Här finns en svensk översättning av denna metod. Pdf, 501 kB.

Ett konkret sätt att jobba med Energieffektivisering som projekt

Hur kan vi energieffektivisera vår anläggning; en enkel konkret projektplan

Den kommunala Energi och Klimatrådgivningen

Den kommunala Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Tjänsten är i huvudsak finansierad av Energimyndigheten.

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med opartiska tips och råd om hur du kan påverka din energianvändning och hur du ska göra för att påverka miljön så lite som möjligt.

Ta kontakt genom att ringa din kommun eller genom att besöka hemsidan för länets Energi och klimatrådgivning http://energirad.se/.

Blanketter och verktyg

Vi har samlat blanketter och verktyg som kan vara till hjälp i energieffektiviseringsarbetet på en samlingssida.

Här finns bl.a. blanketter för olika anläggningstyper utvecklade av SIAT - Senter for idrettsanlegg og teknologi, NTNU, Trondheim

Goda exempel och Tips

Här finner du konkreta exempel på åtgärder som kan göra din anläggning mer energismart.

Sidan publicerades: 13 oktober 2022

ENERGIEFFEKTIVISERA VÅR ANLÄGGNING

Ett konkret sätt att jobba med
Energieffektivisering som projekt

BLANKETTER OCH VERKTYG

GODA EXEMPEL/TIPS