Solen blänker på vattenytan i en inomhusbassäng.

Anläggningar och idrottsmiljöer

Sidan uppdaterades: 12 januari 2023

Idrottsanläggningar och idrottsmiljöer är några av idrottens viktigaste resurser. Därför är stöd till utveckling av idrottsytor en prioriterad fråga.

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel för att stödja anläggningsutvecklingen i landet. RF-SISU Halland handlägger stödet i distriktet. Varje år fördelar vi cirka 3 miljoner kronor till anläggningsutveckling i Halland.

Här hittar du mer information om vårt anläggningsstöd

Omfattande inventering av anläggningar

Åren 2016 till 2019 lät RF-SISU Halland genomföra en omfattande inventering av föreningsägda idrottsanläggningar i Halland. Föreningar erbjöds kostnadsfri besiktning, tips och råd om förebyggande underhåll och fick även besiktningsprotokoll som kan ligga till grund för renoveringar.

Totalt ingick 140 föreningsägda anäggningar i inventeringen. Under hösten 2019 presenterades en sammanställning av resultaten för politiker och tjänstemän i de halländska kommunerna.

Uppföljning under 2023

Efter ett oplanerat coronauppehåll har det blivit dags att följa upp inventeringen. Hösten 2022 och hela 2023 fortsätter arbetet genom en studiesatsning.

Med folkbildningen som metod stöttar vi föreningarna vidare i arbetet för att skapa hållbara idrottsmiljöer och idrottsanläggingar. Vår för hoppning är att bygga långsiktighet i arbetet med underhåll och utveckling genom att sprida kunskapen och bredda engagemanget kring anläggningsfrågor i föreningarna.

Sidan publicerades: 18 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!

STÖD AV IDROTTSKONSULENT

Dan Gustafsson har besiktigat 140 av Hallands föreningsägda idrottsanläggningar. 2023 ansvarar han för en studiesatsning med fokus på att följa upp inventeringen.