Byggarbetsplats i anslutning till fotbollsplan

Projektstöd Anläggning

Sidan uppdaterades: 7 februari 2023

Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till Projektstöd IF Anläggning med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Stödet kan sökas av idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet och ansökan handläggs av RF-SISU Halland.

För att ansöka om projektstöd Anläggning ska ni alltid börja med att ta kontakt med er förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Halland.

Ta gärna hjälp av vår lärgruppsplan under planeringsarbetet i samråd med er idrottskonsulent. Lärgruppsplanen hittar ni här. Pdf, 2 MB.

Ansökan

Ansökningsperioden för 2023 öppnade den 1 januari. Sista ansökan är 28 februari 2023. Har ni ingen kontakt med en idrottskonsulent får ni det enklast genom att mejla till halland@rfsisu.se.

Er ansökan skickas in i IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel". Manual finns på idrottonline.se

Ordförande, kassör samt idrottsmedel firmatecknare är de som har behörighet att skicka in en ansökan i IdrottOnline.

Inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in om stöd ska kunna beviljas.

Följande stöd går att söka inom projektstöd anläggning:

Beslut

Handläggning av ansökningar påbörjas i början av mars och därefter lämnas besked efter fyra till sex veckor.

Om det är aktuellt med komplettering av er ansökan kommer vi att kontakta er.
Före utbetalning av stöd ska också följande handlingar inkomma i IdrottOnline:

  • Medfinansieringsintyg.
  • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal
  • Verksamhetsberättelse med revisionsberättelse (originalkopia)
  • Styrelseprotokoll innehållande beslut om att genomföra aktuellt projekt (originalkopia)

Återrapport

Återrapporten finns i ert ärende i IdrottOnline och ska skickas in snarast efter projektets slutförande, dock senast 3 år efter beslut om beviljat stöd.

Manual IdrottOnline här

Tips på vägen

Andra finansiärer

Det kan också finnas möjlighet att erhålla stöd från andra finansiärer, nedan finner ni länkar till några av dem.

Arvsfonden

Boverket

Jordbruksverket

Var ute i god tid

Både vi och andra finansiärer har kortare eller längre handläggningstid. Ibland krävs bygglov och det kan finnas andra förutsättningar som är tidskrävande.

Energirådgivarna

Inom RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan ni som idrottsförening söka stöd för energibesparande åtgärder. För att få stöd krävs en energi- och miljökartläggning gjord av en oberoende part. I Halland finns energirådgivare i samtliga kommuner som ger gratis och opartiska råd om energieffektivisering. Länk till Energirådgivarna finner ni nedan.

Energirådgivarna

Lag som påverkar idrottsföreningar

En lag från 2016 innebär att en byggherre (föreningen) måste meddela Skatteverket när en byggnation startar och slutar samt att man måste föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen.

Mer information om lagen finns på Skatteverkets hemsida.

Kommunala anläggningsbidrag

I flera av Hallands kommuner finns olika former av stöd för investering i föreningens anläggning. Många gånger kan ni få stöd till drift av anläggningen. Kontakta din kommun för att få veta mer.

Sidan publicerades: 19 oktober 2022

KONTAKT

Hitta kontaktuppgifter till er idrottskonsulent.

Alla föreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med.

Här finns kontaktuppgifter till oss!