Ekonomiskt stöd

Sidan uppdaterades: 2 juni 2023

Du känner väl till att din förening har möjlighet att få ekonomiskt stöd i olika former för den verksamhet ni bedriver? Ni kan få verksamhetsstöd eller till exempel projektstöd för att nå fler barn och unga eller tillgänglighetsanpassa er idrottsmiljö.

Vi rekommenderar att ni börjar med att ta en kontakt med er idrottskonsulent för att bolla vilket stöd som passar just er förening.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Här är olika stöd som föreningar kan söka:

Verksamhetsstöd för barn- och ungdomsidrott (LOK-stöd)

Stödet söks via Idrottonline två gånger per år, 25 februari och 25 augusti.
Omfattar deltagare i åldern 7–25 år och/eller verksamhet för idrottare med funktionsnedsättning oavsett ålder.

Länk till mer info om LOK-stöd

Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Stödet söks antingen via RF-SISU Gävleborg eller berört specialidrottsförbund och i Idrottonline.
Utvecklingsarbete i linje med strategi 2025 för att få fler barn att stanna inom idrotten, fler att vilja bli ledare och med särskilt fokus på idrottssvaga områden.

Länk till mer info om Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Projektstöd IF: Återstart

Stöd för idrottsföreningar som behöver göra insatser i återstartsarbetet efter pandemin, i enlighet med Strategi 2025. Det kan t.ex. handla om att bygga en hållbar förening, få tillbaka aktiva som slutat, engagera nya medlemmar eller rekrytera och stärka ledare. Ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter för att höra vilket stöd er förening kan få i återstartsarbetet.

Länk till mer info om Projektstöd IF: Återstart

Projektstöd IF: Anläggningar

Stödet – söks via RF-SISU Gävleborg och Idrottonline.
Medel för bland annat nya aktivitetsytor, renovering, miljöprojekt eller utrustning för parasport.

Länk till mer info om Projektstöd IF: Anläggningar

Projektstöd IF: +65

Stöd för föreningar som vill starta ny verksamhet eller utveckla befintlig verksamhet för målgruppen 65+. Ta kontakt med någon av våra idrottskonsulenter för att höra mer om möjligheterna för er förening.

Länk till mer info om Projektstöd IF: 65+

Stöd från andra aktörer

Det finns även andra typer av stöd, till exempel från fonder och externa aktörer, som din förening kan söka. Har du idéer om hur du vill utveckla föreningens verksamhet? Ta kontakt med oss så kan vi tillsammans avgöra vilka stödformer som kan vara aktuella.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.