Projektstöd IF: 65+

Sidan uppdaterades: 2 juni 2023

Stödet syftar till att skapa förutsättningar för idrottsföreningar att utveckla sin idrottsverksamhet riktad till målgruppen personer 65 år och äldre (65+), med målsättningen att idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet i förening för målgruppen 65+.

Sök stöd inom två huvudområden

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet för målgruppen.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen för målgruppen.

Dessa avgränsningar gäller för projektstödet

  • Läger. Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Belopp för stöd beror på omfattning av projektet.

Dessa fyra kvalitetskriterier kommer att användas

  • Projektet kan antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut gällande projektet.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet riktar sig till blandade (heterogena) deltagargrupper.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Gävleborg

Sidan publicerades: 2 juni 2023

Kontakt

Mattias Åhlund

Verksamhetschef

070-350 75 48

Utgår från lokalkontor: Söderhamn