Projektstöd IF: Anläggning

Sidan uppdaterades: 8 december 2022

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

RF-SISU Gävleborg ansvarar för att fördela anläggningsmedel för vårt distrikt. Har ni en idé om hur ni vill utveckla era idrottsmiljöer? Läs mer nedan om hur ni kan ansöka om medel för att förverkliga idén.

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

Kontakta oss för en dialog om din förening har behov av stöd för utveckling av anläggning eller idrottsmiljö.

Länk till Kontakta idrottskonsulent

Fler möjligheter att söka anläggningsstöd

Utöver RF:s stöd kan föreningar söka för anläggningar och idrottsmiljöer från flera organisationer och myndigheter.

Några exempel är:

  • Allmänna arvsfonden
    Vill din förening starta ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.
  • Jordbruksverket
    Du kan få projektstöd om du investerar i anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter. Syftet med stödet är att behålla anläggningar på landsbygden.
  • Boverket
    Erbjuder olika stödformer till ideella föreningar. Klicka på länken och läs mer om vilket stöd ni kan ansöka om.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Sidan publicerades: 8 november 2022

Kontakt

Tomas Eriksson

Idrottskonsulent

070-523 88 17

Utgår från lokalkontor: Hudiksvall

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.