Några av dagens medverkande, från vänster: Tomas Ringsby Petersson, PeO Karlström, Anna Iwarsson, Eva Palm Uhlin, Michail Tonkonogi, Fredrik Rönning, Ann-Louise Skoglund och Peter Berglund.

En heldag med RFs ordförande

Sidan uppdaterades: 14 mars 2024

Riksidrottsförbundets ordförande Anna Iwarsson besökte RF-SISU Dalarna. En dag med ett digert program där vi fick möjlighet att presentera ett helt batteri av saker som är unika för oss i Dalarna. Många kloka inspel från alla medverkande och bra diskussioner. Tankar om samverkan och hur vi gemensamt ska stärka idrottsrörelsen i framtiden.

Elitverksamheten Dala Sports Academy Elit

DSA Elits verksamhetschef Mats Olsson berättade om Dalarnas elitmiljö vars syfte är att stötta och främja de ca 100 atleterna i dess dagliga träningen. Verksamheten drivs av RF-SISU Dalarna med medel från Falu och Borlänge kommun samt specialidrottsförbunden för de fem idrotterna som ingår i verksamheten: cykel, friidrott, längdskidor, orientering och skidorientering.
Mer om DSA Elit

”Lapp på luckan” vid fikat

RF-SISU Dalarnas personal och personal från förbunden Idrottens hus fick möjlighet att fika tillsammans med Anna och samband med det pågick samtal om utmaningar för föreningar.

Rörelsesatsning i skolan

Professor Michael Tonkonogi från Högskolan Dalarna berättade om den följeforskningen som genomförs i anslutning till Rörelsesatsning skolan. Rörelsesatsning i skolan bedrivs i alla 19 distrikt i landet. I Dalarna bedrivs en utökad satsning, vi är ensamma om att följa verksamheten genom följeforskning. Samt att ha utökat verksamheten från att enbart erbjudas i årskurs F-6 till att nu också kunna erbjudas till årskurs 7-9. Satsningen erbjuds i alla Dalarnas 15 kommuner. Den utökade satsningen genomförs med medel från Region Dalarna.
Mer om Rörelsesatsning i skolan

Idrotten och Försvarsmakten

Ronny Modigs, regementschef på Dalregementet berättade om NATO och samarbetet mellan Försvarsmakten och Idrottsrörelsen. Frågan om RFs roll i uppbyggnaden av den civila beredskapen diskuteras.

Dagen avslutades med styrelsemöte

Anna och RF-SISU Dalarnas valberedning deltog vid styrelsemötet, det sista innan distriktsstämman. Idrottskonsulent Martina Arkåsen rapporterade under mötet från hennes undersökning gällande kostnader inom idrotten, där hon undersökt kostnader för barn och ungdomar uppdelat per kommun och idrott.

Sidan publicerades: 14 mars 2024